FGC licita les obres d’ampliació i millora del ramal de mercaderies del Port-Sant Boi

· S’ampliarà la via doble dels 375 metres actuals fins als 550 per millorar-ne l’operativa i fer més eficient el transport ferroviari de mercaderies
· Amb aquesta actuació es millorarà la capacitat de maniobres dins del ramal Sant Boi-Port de Barcelona així com la qualitat i fiabilitat de la línia
· El ramal forma part de la via inicialment prevista per realitzar els accessos ferroviaris al Port de Barcelona i que FGC ha recuperat recentment

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té en licitació les obres d’ampliació i millora de l’actual via d’apartador del ramal del Port-Sant Boi, entre els punts quilomètrics 6,4 i 6,8 de la línia Llobregat-Anoia. Els treballs consisteixen en ampliar la longitud de la via doble dels 375 metres actuals als 550 metres i millorar-ne l’operativa per tal de garantir i augmentar la qualitat del servei.

Aquest apartador forma part del tram que via que FGC va cedir a Adif l’any 2017 per als accessos ferroviaris al Port de Barcelona. Finalment, un cop descartada aquesta alternativa, FGC ha recuperat aquest 7 d’octubre passat la via i, en paral·lel ja ha iniciat els treballs del projecte de millora.

L’actuació, amb un pressupost d’1,1 milions i 7 mesos d’execució, inclou la renovació dels dos aparells de via que donen accés a la via d’apartador, situada al punt quilomètric 6, i la renovació de tota via d’apartat. Amb aquesta actuació es millorarà la capacitat de maniobres dins del ramal Sant Boi-Port de Barcelona així com la qualitat i fiabilitat de la línia, s’homogeneïtzarà el material de la superestructura i de via amb la part renovada i es realitzarà la reposició de nou balast.

Les obres, que es realitzaran sense afectar el servei, consistiran en el desmuntatge i substitució de la superestructura de via existent, l’ampliació de la plataforma tant horitzontalment com longitudinalment, la construcció d’una nova cuneta de formigó i la col·locació de nous aparells de via.

L’allargament de l’apartador es realitza per necessitats operatives per tal d’evitar, en cas de necessitat, esperes en llocs allunyats del destí final de les mercaderies. Aquesta proximitat al punt final permetrà millorar i fer més eficient el transport ferroviari de mercaderies.

Estalvi de la circulació de 73.500 camions
Les mercaderies que es transporten pels ramals industrials d’FGC van estalviar l’any 2019 la circulació de 73.497 camions i 2,8 milions de litres de gasoil. Pel que fa a gasos contaminants, es va evitar l’emissió de 8.463,09 Tn CO2 a l’atmosfera, una contribució més de la companyia a la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire.

En aquesta mateixa línia i també per guanyar capacitat de transport, FGC ha comprat cinc noves locomotores duals (que substituiran les tres que hi ha actualment i que són dièsel), amb les quals es preveu reduir un 66% el consum de gasoil i una reducció global del 66% de les emissions contaminants.

Renovació de 20 km de via els darrers 5 anys
Aquesta actuació forma part de l’estratègia de millora i renovació d’actius d’FGC que ja des de l’any 2015 està realitzant treballs per renovar els trams de via de circulació exclusiva de mercaderies, per tal de millorar tant la qualitat del servei com el manteniment, la fiabilitat de les instal·lació i reduir-ne els costos d’explotació. En concret, ja s’han renovat totalment els trams de via entre l’estació de Súria i Manresa Alta i des de la bifurcació de Sant Boi fins a la via d’ample mixt gestionada pel Port de Barcelona. Aquestes obres han suposat actuar sobre 20,6 quilòmetres de via, que s’ha dut a terme amb carril UIC 54, travesses monobloc de formigó, renovació de balast i millora del drenatge. Aquest any 2020 també ha entrat en servei la nova terminal de sal i potassa promoguda per ICL.