Renfe manté una estreta coordinació amb les autoritats sanitàries per evitar la transmissió de la COVID-19 als trens

El bitllet personalitzat en Ave i LD permet posar en marxa al més aviat possible els protocols sanitaris davant un possible contagi
· Des que Renfe va implantar el bitllet personalitzat en Ave i LD, les autoritats sanitàries catalanes han sol·licitat informació dels contactes estrets de 14 viatgers de més de 5 milions de viatgers
· Les autoritats sanitàries sol·liciten a Renfe dades de viatgers d’Ave i LD que hagin estat prop d’una persona que hagi viatjat amb tren sent positiu o ho són posteriorment

Barcelona, 1 d’octubre de 2020 (Renfe). Renfe manté una estreta coordinació amb les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes per a evitar la transmissió de la COVID-19 als trens.
Des que Renfe va implantar el passat 20 d’abril el bitllet personalitzat en Ave i LD, les autoritats sanitàries catalanes han sol·licitat informació dels contactes estrets de 14 viatgers de més de 5 milions de viatgers

El bitllet personalitzat permet accedir a les dades bàsiques de la persona que realitza el viatge (dades de contacte com el telèfon mòbil i el correu electrònic) i, per tant, poder facilitar aquestes dades a les autoritats sanitàries que ho sol·liciten a Renfe quan una persona ha viatjat amb tren sent positiu o posteriorment. Una vegada facilitats aquestes dades són les autoritats sanitàries les que contacten amb aquestes persones.

Des de la implantació del bitllet personalitzat, les autoritats sanitàries han sol·licitat informació sobre els contactes de 144 viatgers (uns 1.500 aproximadament) dels més de 5 milions de viatgers de trens Ave i Llarga Distància en tota Espanya.

Igualment, en els controls de temperatura que s’han implantat en les principals estacions d’Alta Velocitat com Barcelona-Sants o Madrid-Puerta de Atocha, el nombre de persones amb més de 37,5 graus centígrads és residual enfront del total de viatgers.

Seguretat en el transport ferroviari
El ferrocarril a Espanya és una manera segura de viatjar, tant abans de la pandèmia com en l’actualitat. Els estudis realitzats fins avui avalen la seguretat al tren, tant per a viatgers com per al personal a bord.

Una anàlisi realitzada per l’organisme de seguretat ferroviària del Regne Unit (RSSB) ha demostrat que el risc de contreure COVID-19 mentre es viatja amb tren és d’1 en 11.000 viatges, la qual cosa equival a una probabilitat de menys del 0,01%. Amb protecció de màscara és 1 de cada 20.000 viatges, és a dir, 0,005%.

Les mesures que les autoritats sanitàries han establert per a viatjar a Espanya durant les diferents fases de la pandèmia, i les pròpies mesures adoptades per Renfe abans, durant i després d’embarcar a bord dels trens, estan permetent que el transport ferroviari es realitzi complint les condicions de seguretat i higiene.

Certificat AENOR
Renfe ha superat recentment la primera auditoria de seguiment de AENOR sobre el compliment dels protocols de protecció enfront de la COVID-19, implantats en els serveis comercials de l’operadora (Alta Velocitat i Llarga Distància).

El resultat d’aquesta revisió recolza l’aplicació i manteniment continuat dels protocols de seguretat higienicosanitaris que aplica Renfe en els serveis de trens Ave, Alvia, Euromed i Intercity, i que van ser certificats per AENOR el mes de juny passat.

Des del començament de la pandèmia, Renfe ha extremat els esforços per a la implantació de totes les mesures necessàries orientades a oferir als seus clients un entorn segur de viatge. Les accions afecten processos com el check-in, accés i embacament als trens, desinfecció de la flota i mesures de protecció per a viatgers i empleats.

Totes aquestes mesures s’ajusten a les recomanacions i requisits de diferents organismes nacionals i internacionals recollits per AENOR en els seus processos. Entre elles destaquen la neteja exhaustiva de la flota abans d’iniciar les circulacions, procediments extraordinaris de desinfecció cada cinc viatges, manteniment de la neteja en ruta i renovació continuada de l’aire dels cotxes, entre altres aspectes.

La climatització dels trens també contribueix al confort a bord. Els equips de climatització als trens d’Alta Velocitat són independents per cotxe i es dissenyen d’acord amb el nombre de viatgers i utilitzant exigents paràmetres per a les prestacions. Amb aquests equips embarcats, a l’interior dels trens es renova l’aire cada 5-6 minuts aproximadament, depenent del model.

D’altra banda, Renfe ha establert un nou algorisme en els seus canals de venda de bitllets d’Ave i Llarga Distància, que evita que les persones de diferents compres viatgin juntes.

Aquest procés té en compte l’estat d’ocupació de les places pròximes i allotja als viatgers de manera alterna, excepte els casos en què es comprin diversos bitllets en una operació.