Adif i Adif AV executen un ambiciós pla d’obres per impulsar noves i millors infraestructures a la xarxa ferroviària de Catalunya

Període 2020-2021
· Amb una inversió propera als 280 milions d’euros, el pla inclou 6 actuacions a desenvolupar entre 2020 i principis de 2021
· Entre les més destacades figura la implantació de l’ample internacional entre Castellbisbal i Vila-seca, el trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet a l’interior de l’estructura de la futura estació de La Sagrera o la novaconfiguració de l’esquema de vies de Barcelona-Sants
· També destaca la reconstrucció del pont del riu Tordera, la protecció davant temporals marítims a la línia Barcelona-Mataró-Maçanet i la rehabilitació integral del túnel de Toses
· Renfe oferirà plans alternatius de transport per garantir la mobilitat dels viatgers a les línies afectades per les obres

Barcelona, 17 de juliol de 2020 (Adif, Adif Alta Velocitat i Renfe).

Adif i Adif Alta Velocitat (Adif AV) estan impulsant un ambiciós programa d’obres previstes per al període 2020-2021, que representen una inversió de gairebé 280 milions d’euros.

D’aquesta manera, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responent als seus compromisos, dóna un decisiu impuls per a l’execució de noves i millors infraestructures a la xarxa ferroviària de Catalunya.

Es tracta de 6 actuacions, els objectius de les quals, són avançar en el desenvolupament del Corredor Mediterrani i de la futura estació intermodal de La Sagrera, així com augmentar de forma significativa la funcionalitat del servei al nucli central de Rodalies de Barcelona.

Tot per millorar l’explotació ferroviària, oferint als clients del ferrocarril majors prestacions d’eficàcia, eficiència, disponibilitat i confort amb infraestructures i instal·lacions més modernes, a més de reduir els temps de viatge i obrir a Europa el transport de mercaderies per ferrocarril com a motor de la dinamització socioeconòmica de l’arc mediterrani i la seva àrea d’influència.

Donada la complexitat de les obres a executar i la necessitat d’actuar en infraestructures en servei, es produiran interrupcions totals i parcials del trànsit i restriccions de la capacitat operativa en diverses línies i fases, pel que Renfe ha establert diferents plans de transports per garantir la mobilitat dels usuaris. Per la seva banda, s’han habilitat itineraris alternatius per als serveis de mercaderies.

Primera gran fita en l’avenç de la futura estació de La Sagrera
Entre les obres més destacades, figura el trasllat de les vies de la línia d’ample convencional Barcelona-Mataró-Maçanet a l’interior de l’estructura de la futura estació. Es tracta d’una fita de gran rellevància en l’avenç de les obres de construcció d’aquesta nova infraestructura, cridada a ser la gran estació de la capital catalana, juntament amb Sants, i que, a més de generar grans beneficis per a l’explotació ferroviària, cohesionarà barris i crearà nous espais per als ciutadans.

El nou traçat té una longitud d’1,98 km, des del triangle ferroviari fins a la boca del túnel que dóna accés a l’estació de Barcelona – El Clot-Aragó. A l’interior de l’estructura, on s’està avançant en el muntatge de via en placa de formigó, s’estan construint les quatre vies d’aquesta línia, de les quals 2 seran generals i 2 d’estacionament.

L’inici de les operacions serà el pròxim 25 de juliol i, segons la planificació vigent, els trens circularan per l’interior del nou tram soterrat sense aturada, a partir del mes de novembre.

La porta a Europa
Una altra de les actuacions rellevants d’aquest programa és l’adaptació del tram Castellbisbal – Martorell – Nus de Vila-seca a l’ample internacional. Una actuació fonamental que permetrà a Espanya connectar-se amb la xarxa europea ferroviària pels seus amples de via diferents.

A més, es realça l’esforç inversor que s’està realitzant al llarg de tot el Corredor Mediterrani, des d’Algesires fins a la frontera francesa. És l’anomenada Porta a Europa.

Entre els principals treballs, que es desenvoluparan entre finals de juliol i mitjans de novembre, figura l’ampliació del gàlib del túnel de Martorell, de 1.068 m, i l’adequació de les seves condicions de seguretat a la normativa vigent i permetre adaptar la seva estructura a les noves dimensions verticals i horitzontals interoperables a escala europea.

A més, es muntarà el tercer carril i fins a 30 aparells de via entre Martorell i el Nus de Vila-seca i s’executaran altres actuacions complementàries com la consolidació de dos terraplens entre les estacions de La Granada i Lavern-Subirats.

De forma simultània s’està treballant en la rehabilitació de l’antic túnel de Castellbisbal, de 810 m, actualment sense servei, per incorporar-lo a la xarxa d’explotació i crear una tercera via de circulació de 2.100 m que connectarà l’estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat, situat en els voltants de Martorell.

Barcelona-Sants: obra decisiva per al nucli de rodalies
Des de l’1 de juny, i fins a finals d’aquest any o principis de 2021, Adif està executant, amb una exhaustiva planificació per fases, les obres d’infraestructura necessàries per adaptar l’esquema de vies d’estacionament d’ample convencional de l’estació de Barcelona-Sants, la qual cosa permetrà disposar de 4 vies per l’aturada dels trens que accedeixen a la terminal per cada un dels dos túnels d’accés.

Aquest projecte, conegut com a 4+4, permetrà implantar un nou esquema de via, el que resulta de gran importància per a la millora del servei, donat que optimitzarà i flexibilitzarà la capacitat de la infraestructura i de l’explotació al nucli central de la xarxa ferroviària de Barcelona.

En l’actualitat, l’estació de Barcelona Sants disposa de vuit vies d’estacionament per a serveis d’ample convencional (Rodalies, Regionals i Llarga Distància). Dues d’aquestes vies donen servei als més de 470 trens que circulen diàriament pel túnel de Plaça de Catalunya, i les sis restants al túnel de Passeig de Gràcia, pel qual discorren més de 370 circulacions cada dia.

Donat que l’explotació actual del servei està desequilibrada, qualsevol incidència en el servei suposa una major afecció a les línies passants per Plaça de Catalunya i dificulta la capacitat de normalització del trànsit després d’un retard.

Per a millorar la regularitat del servei de transport i els índexs de puntualitat, s’està executant un redisseny de la infraestructura que augmentarà la capacitat de l’estació de Barcelona-Sants, millorant la qualitat del servei de Rodalies.

Gràcies a aquesta actuació, es racionalitzarà la configuració de l’esquema de Barcelona-Sants, dissenyant un sistema anomenat 4+4, pel que es disposarà així de dos grups de quatre vies d’estacionament que comunicaran amb cada un dels túnels, el de Plaça de Catalunya i el de Passeig de Gràcia. D’aquesta manera, s’equilibren les vies d’estacionament per tal de garantir una major capacitat d’acord amb l’actual i futur esquema d’explotació de la xarxa.

Els principals objectius són equilibrar les operacions d’entrada i sortida de trens en la terminal barcelonesa per agilitzar els moviments d’estacionament i de pujada i baixada de viatgers, permetent un augment de la fluïdesa en el pas per aquesta estació, el que redundarà en una millora dels temps de viatge.

Amb la nova configuració, les vies 7, 8, 9 i 10 de Barcelona Sants serviran per a l’estacionament dels trens que circulen pel túnel de Plaça de Catalunya, mentre que les vies 11, 12, 13 i 14 es faran servir per a les circulacions del túnel de Passeig de Gràcia. Amb aquesta reorganització, cada túnel disposarà de dues vies per sentit utilitzant la mateixa andana.

Reposició i protecció d’infraestructures
Altres actuacions destacades són la reposició i protecció d’infraestructures. En aquest sentit, Adif està avançant en els treballs de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera, a la línia d’ample convencional Barcelona-Mataró-Maçanet, l’estructura del qual es va veure greument afectada per la borrasca Glòria del passat mes de gener.

El compromís d’Adif és restablir el trànsit ferroviari entre Malgrat i Blanes a finals d’any, termini que s’intentarà retallar en la mesura del possible, i per això, s’estan mobilitzant tots els recursos econòmics, tècnics i humans disponibles.

L’actuació consisteix en la construcció d’una nova estructura de 221,3 m de longitud, repartits en 5 vans amb llums d’entre 33,15 m i 51 m i 7,3 m d’amplada útil del tauler.

A la mateixa línea, s’està avançant els treballs de protecció de la infraestructura ferroviària en el tram Mataró-Cabrera de Mar, d’aproximadament 2,2 km, per a consolidar i reparar les proteccions d’escullera existents i pal·liar els efectes a l’explotació generats pels temporals marítims. Aquests treballs s’estan duent a terme sense afectar de forma total o parcial a les circulacions de les línies R1 y RG1 de Rodalies.

Aquesta actuació en l’esmentat tram és considerada prioritària per la reiteració d’episodis amb seriós impacte tant sobre la infraestructura ferroviària com sobre les instal·lacions de seguretat i senyalització, motivats quan l’onatge sobrepassa les vies, en un punt en el qual la traça discorre pràcticament al costat del mar.

D’aquesta manera, es pretenen reparar els danys causats, minimitzar les esmentades afectacions i que les condicions meteorològiques adverses no generin més efectes perjudicials sobre la plataforma i les instal·lacions ferroviàries en una zona molt sensible, assegurant una prestació del servei en correctes condicions.

Aquesta actuació és prevista concloure entre finals d’aquest any i principis de 2021.

Per últim, s’està treballant en l’actuació integral de modernització de la infraestructura en el túnel de Toses (Girona), situat en la línia d’ample convencional Barcelona-Puigcerdà. Aquesta actuació té com a objectiu intervenir en l’estructura d’aquest túnel, situat entre Planoles i La Molina, mitjançant la seva rehabilitació per pal·liar els danys i patologies detectats en les inspeccions realitzades a càrrec de tècnics especialitzats, tant d’Adif com d’empreses externes, la darrera d’elles el passat mes de març, i recollides en els seus informes.

Per a això, fins al 7 de febrer de 2021, es duran a terme treballs per a la millora del revestiment actual, a més de la millora del drenatge longitudinal a ambdós costats de la via. D’aquesta forma, es pretén garantir l’estabilitat i durabilitat de l’estructura, la plena disponibilitat i seguretat de la infraestructura, reduir les necessitats de manteniment i minimitzar la probabilitat d’incidències amb afectació al servei. A més, s’eliminarà la Limitació Temporal de Velocitat existent actualment.

Finançament europeu
La implantació de l’ample estàndard en el tram Castellbisbal-Vila-seca està cofinançat en el període 2007-2013 per les Ajudes RTE-T i en el període 2014-2020 pel Mecanisme “Connectar Europa” (CEF).

Les actuacions per al nou esquema de vies a l’estació de Sants podran ser cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” (CEF).

Els treballs de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera seran cofinançats pel Fons de Solidaritat de la Unió Europea.
“Una manera de fer Europa”

Afectacions al servei
Es tracta d’actuacions molt complexes donada la necessitat d’actuar sobre infraestructures en servei i per les característiques pròpies dels treballs. Per a això, les obres comportaran importants afectacions en el conjunt del servei de Rodalies de Catalunya. Renfe i la Generalitat de Catalunya han treballat per dissenyar la millor oferta possible que garanteixi la mobilitat dels ciutadans en aquest periode. Catlunya han treballat per dissenyar la millor oferta possible que garanteixi la mobilitat dels ciutadans en aquest període.

  • Obres a La Sagrera
    En aquest cas, els treballs obligaran a circular en via única en un tram d’1,7 km aproximadament en el trajecte Sant Adrià – Clot Aragó. Aquesta limitació de la capacitat operativa comportarà una reducció de l’oferta de trens de la línia R1.

Per aquestes obres i les que s’han d’executar en l’àmbit de Martorell, el servei d’aquesta línia es prestarà de la següent manera:

· Malgrat de Mar – L’Hospitalet de Llobregat: Reducció de l’oferta a 6 trens per hora i sentit en hora punta i 4 serveis per hora i sentit durant la resta de la jornada
·  Blanes – Malgrat de Mar: servei per carretera per les obres de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera
·  L’Hospitalet de Llobregat – Molins de Rei: Derivat de les obres del Corredor Mediterrani a Martorell, els viatgers disposen dels trens de la línia R4

La complexitat de les operacions comportarà la interrupció dels trens entre Badalona i Clot-Aragó els caps de setmana del 25 i 26 de juliol i del 6 al 8 de novembre. D’aquesta manera, aquests dos caps de setmana, el servei de la R1 en aquest tram es prestarà de la següent manera:
·  Malgrat de Mar – Badalona: servei habitual en tren
·  Badalona – Clot Aragó: viatgers encaminats a Metro i línia B7 cap a Sant Adrià de Besòs. Des d’aquesta, els clients disposen dels serveis de TRAM.
·  Obres del Corredor Mediterrani
Entre el 25 de juliol i el 15 de novembre, les obres del Corredor Mediterrani generaran importants afectacions al servei, principalment a la línia R4 i de forma indirecta a les circulacions de les línies R2 i R1 (tramo Molins de Rei – L’Hospitalet de Llobregat).

D’aquesta manera, s’interromprà el trànsit entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. Per tal de garantir la mobilitat dels ciutadans s’establirà un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions. El dispositiu comptarà amb personal d’informació i atenció al client que es distribuirà a Martorell, Sant Sadurní d’Anoia i Gelida.

Altres actuacions a la zona sud de la línia R4 provocaran la reducció del servei a un tren per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia.

D’aquesta forma, durant aquest període el servei de la línia R4 es prestarà de la següent manera:
–  R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa):
·  Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní d’Anoia: 1 tren per hora i sentit
·  Servei alternatiu entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell
·  Martorell – Manresa: servei habitual

D’altra banda, aquestes mateixes obres provoquen afectacions als trens de la línia R1 amb origen o destí Molins de Rei que durant el període d’actuacions iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a L’Hospitalet de Llobregat. Els viatgers disposaran dels trens de la línia R4 de Rodalies de Catalunya.

Finalment, l’obligat desviament dels trens de mercaderies per la línia Barcelona-Vilanova i l’ús del túnel del Gornal per encaminar-se fins a Castellbisbal afecta els serveis de la línia R2 amb una disminució de la seva oferta, ja que es redueix la capacitat de la infraestructura.

També a partir del 25 de juliol i durant 9 caps de setmana, les actuacions a executar als voltants de la Bifurcació de Vila-seca afectarà el servei dels trens Regionals del corredor sud.

Cada cap de setmana suposarà una fase i s’anirà informant a mesura que es concretin els horaris d’interrupció o limitació de la capacitat operativa.

4+4 de Barcelona-Sants
Les obres comportaran importants afectacions els caps de setmana del 22 i 23 i del 29 i 30 d’agost. En el moment d’aproximar-se la modificació, es potenciarà la comunicació als clients.

El cap de setmana del 22 i 23 d’agost es tancarà la circulació de trens pel túnel de Plaça de Catalunya. D’aquesta manera, es concentraran les circulacions pel túnel de Passeig de Gràcia:
· R1, R4 i R12: trens desviats per Passeig de Gràcia.
· R3: limitarà el seu recorregut a Sant Andreu Arenal – Puigcerdà
· R2 sud: iniciarà o finalitzarà a Barcelona-Sants.
·  R11: inici i final de línia a Estació de França.

Els canvis de recorregut dels trens de la R2 sud i R11 permeten alliberar capacitat al túnel i minimitzar l’afectació de les línies directament afectades.

El cap de setmana del 29 i 30 d’agost, s’interromprà la circulació pel túnel de Passeig de Gràcia, quedant operatiu el túnel de Plaça de Catalunya:
 · R2 nord: trens desviats per Plaça de Catalunya.
·  R2 sud: inici i final de servei a Barcelona-Sants.
· R11: inici i final a Estació de França.
· R3: limitarà el seu recorregut a Sant Andreu Arenal – Puigcerdà.
El cap de setmana del 15 i 16 d’agost, l’afectació al servei només serà de 6 hores, entre las 23.30 del dia 15 d’agost fins a les 05.30 del dia 16, amb el que les modificacions seran mínimes.

Finalment, a partir del 20 de juliol i fins el 30 d’agost es desvien pel túnel de Passeig de Gràcia els darrers trens de les línies R1, R3 i R4 (cinc en total), i els dos primers de la línia R3. Des del dia 20, els sis trens que s’encaminaven pel túnel de Plaça de Catalunya recuperen el seu recorregut habitual.

Durant aquestes afectacions, els títols de Rodalies seran vàlids per a realitzar el transbordament a les estacions de Metro.

Túnel de Toses
De forma paral·lela, es manté el servei alternatiu per carretera entre Ribes de Freser i Puigcerdà per les obres del túnel de Toses, iniciades el passat 22 de juny amb una previsió de finalització pel 7 de febrer de 2021.

Campanya de comunicació i atenció al client
Per atendre les necessitats d’informació dels viatgers, Renfe i la Generalitat de Catalunya reforçaran els equips d’atenció al client i de seguretat a les estacions afectades.

Amb aquest objectiu s’utilitzaran, a més, diferents suports d’informació:
· 110.000 díptics
· 1.000 cartells en trens i estacions
· Missatges a megafonia de trens i estacions
· Màquines autovenda
· Pantalles informatives
· Telèfons d’informació: 900 41 00 41 i 010
· www.rodaliesdecatalunya.cat , www.bcn.cat , www.renfe.com , @rodalies i @renfe
·  MUPIS a les principals estacions de Barcelona

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei també es podrà consultar al web www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), a l’App Adif en tu móvil i a @infoadif.