AFB 3r comunicat de l’associació referent al COVID 19

Informem a tots el socis/es, col·laboradors i públic que aquesta associació, d’acord amb les instruccions del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, suspèn temporalment i fins a noves indicacions les activitats que porta realitzant periòdicament. Per aquest motiu:

  • L’associació queda tancada a tots els efectes.
  • El Mercat Masadas queda així mateix suspès fins a nou avís.

Per qualsevol consulta, es podran dirigir a la nostre associació mitjançant el correu electrònic a les següents adreces: agrupament@agrupament.cat per temes relacionats amb l’associació o bé utilitzant el destinat específicament al Mercat Masadas:  mercatmasadas@agrupament.cat

Quant es tornin a emprendré totes les activitats tant a la seu social, com en el Mercat Masadas, es comunicarà  prèviament per aquest mateix mitja.