Mesures COVID-19: L’AMB i TMB instal·len mampares de seguretat als autobusos metropolitans per minimitzar el risc de contagi

6 de maig del 2020
· L’objectiu de la mesura és la protecció de conductors i conductores del servei de Bus Metropolità, que s’ha mantingut actiu durant tot l’estat d’alarma per garantir la mobilitat de persones amb feines essencials i que progressivament anirà incrementant la seva oferta

· Aquesta solució, que minimitzarà la possibilitat de contagi a llarg termini, s’instal·larà en un total de 1.898 vehicles, 1.140 gestionats per TMB i 758 de l’AMB a través d’empreses de gestió indirecta

Dins del conjunt de mesures per minimitzar la propagació de la COVID-19, l’AMB i TMB han posat en marxa la instal·lació de mampares de protecció a la flota de Bus Metropolità, tant a les línies de gestió directa de TMB, com a les de gestió indirecta, operades per diverses empreses.

L’obectiu primordial és la protecció i seguretat dels conductors i conductores d’autobús davant possibles contagis de la COVID-19. Aquest col·lectiu és un dels que podrien estar més exposats al contacte amb altres persones en l’escenari de la nova mobilitat POST COVID19, i per tant és necessari buscar mesures per garantir la seva protecció.

El transport de viatgers és un servei bàsic, que s’ha mantingut actiu durant tot l’estat d’alarma, per assegurar la mobilitat de persones amb feines essencials. A mida que avanci el procés de desconfinament, la demanda i l’oferta de transport públic anirà augmentant progressivament, de manera que és necessitarà extremar encara més les mesures de protecció del personal.

Mampares fixes, protecció a llarg termini
Fins aquest moment, la protecció del personal s’ha fet amb sistemes provisionals, obligant el passatge a entrar i sortir dels vehicles per la porta del darrera, i aïllant la zona de conducció amb cintes que hi impedeixen el pas dels viatgers.

La instal·lació de mampares de seguretat suposa una solució duradora, que ofereix protecció a llarg termini. Això permetrà, durant el procés de tornada a la nova normalitat, tornar a donar accés als viatgers per la primera porta, facilitant el control de l’aforament permès, així com la inspecció de la validació dels títols de transport.

Durant les darreres setmanes s’han realitzat proves de mampares amb diverses solucions, proveïdors i materials per buscar la millor solució pel que fa a la facilitat de neteja, la visibilitat, la rigidesa i el pes, entre d’altres paràmetres. Finalment s’ha optat per una mampara de policarbonat que s’adapta a la forma de la porta del conductor, el pupitre, la màquina validadora i a resta d’equipament present a cada vehcle, i que podrà incloure una finestreta de comunicació.

Terminis de la instal·lació
La setmana passada es va iniciar la instal·lació de les primeres mampares als vehicles de les línies de gestió indirecta, després d’un acord amb els representants dels treballadors, i l’AMB preveu que en un termini d’un mes tota aquesta flota, formada per un total de 758 autobusos, ja estarà equipada amb mampares. Per tant, la previsió és que la fase 3 del pla de desconfinament, prevista aproximadament per mitjans de juny, es pugui encarar amb tota la flota equipada amb mampares. Durant aquest termini, el ritme d’instal·lació estimat serà d’aproximadament 40 vehicles al dia.

Pel que fa a la flota de TMB, la instal·lació de mampares fixes, també acordada amb els treballadors, s’aplicarà a tota la flota, integrada per 1.140 unitats de diferents dimensions. Un cop dissenyats els prototips i verificats tècnicament, s’espera que al llarg del mes de juny tingui lloc la fabricació industrial en sèrie i la progressiva implantació als vehicles.