Generalitat de Catalunya. Redacció del projecte constructiu per a la renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la urbanització de l’avinguda Tibidabo

Redacció del projecte constructiu per a la renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la urbanització de l’avinguda Tibidabo, les places Kennedy i Doctor Andreu, i el carrer de Bosch i Alsina (connexió amb el taller/cotxera) i les instal·lacions interiors del taller/cotxera del Tramvia Blau, situat a la plaça Central. Inclou l’actualització del material mòbil que presta servei a fi d’adaptar-lo a la normativa vigent i amb la finalitat que s’assoleixin les necessitats i mancances específiques del Tramvia Blau per poder reprendre el servei comercial.

Tota l’informació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62051722&lawType=2