Generalitat de Catalunya. Desmuntatge i posterior reposició de les instal·lacions afectades a l’intercanviador d’Arc de Triomf per les obres de reforç de la fonamentació de la llosaneralitat de Catalunya.

Desmuntatge i posterior reposició de les instal·lacions afectades a l’intercanviador d’Arc de Triomf per les obres de reforç de la fonamentació de la llosa

Tota l’informació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=61541478&lawType=