Rodalies de Catalunya redueix la seva oferta al 50% a partir de demà

Es desaconsella viatjar llevat de raons inajornables o d’extrema necessitat
· La demanda està caient al voltant del 95%

Barcelona, 02 d’abril de 2020 (Renfe).
A partir de demà 3 d’abril, Rodalies de Catalunya redueix al 50 % la seva oferta seguint els paràmetres marcats per les autoritats. De forma coordinada amb el titular del servei, es reajusta el servei ferroviari a la demanda existent, que s’ha reduït pràcticament un 95%, la qual cosa permet que es mantingui, com a màxim, un nivell d’ocupació que representi un terç de la capacitat màxima. D’aquesta manera es respecta el propòsit de mantenir distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.

Des del passat dimecres 26, les línies R7, RG1 i RT1 no presten servei. A la línia R7 l’estació d’Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta estan servides per l’R4. L’RG1 comparteix recorregut amb trens de l’R11 i l’R1 i, finalment, els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus.

Cal recordar que els trens de la línia R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a l’estació de Portbou i els de l’R3 a Puigcerdà.

Aquestes mesures han estat adoptades en el marc de l’Estat d’Alarma decretat pel Consell de Ministres amb motiu de l’epidèmia de coronavirus, que obliga a una situació excepcional de mobilitat i a l’aplicació de mesures sanitàries. Renfe desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d’extrema necessitat.