FGC col·labora en la implantació d’un nou model operatiu a la xarxa ferroviària de Xile

· Ferrocarrils i l’enginyeria Egis assessoraran conjuntament l’Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
· FGC participa actualment en altres projectes internacionals de millora dels sistemes de transport públic de Colòmbia, Costa Rica, Perú i l’Argentina
La proposta conjunta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el grup d’enginyeria francès Egis ha guanyat la licitació pública per tal d’assessorar l’Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de Xile en la implantació d’un nou model operacional de control de tràfic ferroviari associat al projecte de nova senyalització.

L’objectiu principal de l’assessoria és garantir l’adequació entre el nou sistema de control del tràfic ferroviari que implementa el Grupo EFE en part de la seva xarxa, Control per Senyalització Virtual (CSV), i el model operatiu de l’empresa ferroviària, per tal que el pas d’un sistema a l’altre es faci de manera fluïda disposant dels processos i estructura adequada.

El sistema de control per senyalització virtual (CSV) és una solució que augmentarà la seguretat i la productivitat de l’operació ferroviària d’EFE, en una xarxa on actualment hi circulen trens de viatgers i de mercaderies, gestionats per diferents operadors. Amb aquest nou sistema de control virtual, EFE optimitzarà la seva gestió diària del servei i podrà, entre d’altres millores, controlar des del centre de comandament les rutes dels trens i les indicacions del seu itinerari, detectarà qualsevol anomalia a la xarxa, garantirà el compliment del límit de velocitat i les distàncies entre combois, i detectarà disfuncions en l’equipament dels trens i en el sistema de comunicacions.

Així, FGC i Egis participaran en tots els processos de la primera fase d’implementació del nou model operatiu:
· Diagnosi i auditoria, identificant els punts forts i àrees de millora del model actual i definint els nous principis de funcionament.
· Disseny del nou model operatiu, tenint en compte els avantatges que aporten els nous sistemes.
· Elaboració d’un pla de formació i d’un pla d’implementació que permetin una transferència fluida durant la posada en funcionament del nou sistema.
· Avaluació econòmica de la implementació del nou model operatiu per tal de garantir-ne la viabilitat financera.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Egis han col·laborat anteriorment en altres projectes internacionals. Aquest coneixement i experiència mutu han dut el grup francès d’enginyeria a requerir els serveis d’FGC per aquest projecte a Xile, atès l’alt nivell tècnic i professional demostrat per Ferrocarrils en anteriors actuacions.

Egis és un grup internacional d’enginyeria, muntatge i operació de projectes d’infraestructura, amb més de 50 anys d’experiència en el sector ferroviari, i ofereixen solucions en els àmbits del transport i la mobilitat, construcció sostenible de les ciutats, edificis, aigua, medi ambient i energia. Actualment compta amb més de 15.000 persones treballadores.

Acords de col·laboració en l’àmbit internacional
FGC du a terme importants actuacions en matèria d’assessoria internacional, col·laborant amb diferents institucions en iniciatives relacionades amb projectes constructius, de gestió de l’operació del servei ferroviari i de millores en els àmbits tecnològics de seguretat i de sostenibilitat.

Actualment, Ferrocarrils participa, entre d’altres, en la supervisió del manteniment i la operació de la línia 1 del Metro de Lima, en el projecte del tren-tram de Bogotà, en la renovació tecnològica del sistema de senyalització del Metro de Medellín o en la implantació d’un nou sistema de tren elèctric de càrrega a Limón, Costa Rica. A més, Ferrocarrils també ha col·laborat amb l’Argentina assessorant el país en l’operació i gestió de línies de ferrocarril de la ciutat de Buenos Aires.
29 d’abril de 2020