TMB va invertir 116 milions d’euros el 2019 per renovar actius de Metro i Bus, la xifra més alta del decenni

11 de febrer del 2020
Les partides principals han servit per rejovenir i ambientalitzar la flota d’autobusos, modernitzar infraestructures i actualitzar la tecnologia per donar més bon servei

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha executat l’any 2019 un pressupost d’inversions de 116,2 milions d’euros en les xarxes de metro i autobusos així com als sistemes tecnològics i de comunicacions de les àrees de negoci i de l’entorn corporatiu amb vista a la millora del servei i l’aposta per la sostenibilitat. Aquesta xifra és la més elevada de l’últim decenni, com es pot comprovar en el gràfic de més avall, i supera en un 20% la inversió efectuada l’any anterior.

Des del 2015, amb els successius contractes programa subscrits amb l’Autoritat del Transport Metropolità, s’ha recuperat la normalitat en la renovació d’actius de la companyia amb l’objectiu de rejovenir les flotes, assegurar el bon funcionament de les xarxes, millorar-ne l’eficiència energètica i en definitiva garantir una qualitat sostinguda del servei de transport.

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Alarcón: “Volem donar una millor experiència de viatge als usuaris”
La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha refermat l’aposta pel transport públic. “De la mateixa manera que estem demanant un esforç a la ciutadania per desplaçar-se de manera més sostenible, les administracions i els operadors també hem de realitzar el màxim esforç per oferir un transport públic de qualitat”, ha assegurat. Alarcón ha afirmat que “les inversions dutes a terme en les flotes de bus i metro ens han de permetre donar una millor experiència de viatge a l’usuari”. “Volem que els ciutadans tinguin amb TMB una alternativa per als desplaçaments diaris segura, fiable, còmoda i de la màxima qualitat”.

La distribució de les inversions de TMB el 2019 per àmbits és la següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les inversions més importants realitzades aquest any o en curs de realització són les següents:
– Modernització de la flota d’autobusos. És el capítol més voluminós de la inversió de TMB, ja que s’hi van destinar 50 milions d’euros. La contractació de nous vehicles està rebaixant l’edat mitjana de la flota, que a finals del 2019 se situava per sota dels 9 anys per primera vegada des del 2014. A través de concursos públics, s’han adquirit autobusos de propulsió híbrida i de gas natural comprimit d’última generació per substituir unitats dièsel i els de gas més antics.
– L’ampliació de la flota i l’increment de la proporció d’articulats, així com l’avenç en direcció a l’electrificació, han motivat el desenvolupament del projecte de nova cotxera de la Zona Franca, així com actuacions en d’altres cotxeres per dotar-les de la infraestructura de càrrega adient, per a la qual cosa es van destinar 4,4 milions d’euros.
– Renovació integral de via a la línia 1. Els mesos de juliol i agost TMB va rehabilitar integralment la plataforma de via entre les estacions de Navas i Baró de Viver de la línia 1 de metro, per posar al dia un tram de túnel que ja tenia entre 51 i 65 anys d’antiguitat. Es va executar la renovació completa d’uns 9.000 metres lineals de via simple, la substitució i ampliació de diversos aparells de via i la renovació de tota la senyalització, a més d’altres actuacions complementàries.
Aquesta obra i d’altres de menys envergadura que s’han realitzat durant la pausa nocturna han suposat l’aplicació de 22,8 milions d’euros, l’equivalent a la meitat de tota la inversió feta en el metro.
– Remodelació d’instal·lacions. El segon capítol per volum d’inversió és el del gran manteniment, en què s’inclouen les remodelacions i adequacions de les instal·lacions del metro, la compra de maquinària i la gran revisió del funicular de Montjuïc, per exemple. Aquesta inversió puja fins a 8 milions d’euros. En el capítol d’estacions, dotat amb 5,3 milions, s’hi inclouen les renovacions d’escales mecàniques, ascensors i sistemes de ventilació. Als mitjans de la seguretat de la xarxa de metro s’hi van destinar 3 milions més.
– Tecnologies de la informació i telecomunicacions. En l’àmbit tecnològic s’estan aplicant les previsions del full de ruta del Pla Director de Tecnologies de TMB, dins del qual l’any 2019 podem destacar actuacions en el desenvolupament d’infraestructures i millores en les xarxes de comunicacions per valor de 3 milions d’euros, inversions en els àmbits dels sistemes d’informació i tecnologies digitals i de client per import de 3,7 milions, així com la posada en servei del sistema de videovigilància embarcada, de la xarxa de ràdio fixa DMR i la millora dels sistemes de megafonia a Metro, que han suposat una inversió de 7 milions.