Renfe licita les obres de l’edifici històric de l’estació de Vic

Obres de rehabilitació de les façanes i coberta
· L’estació de Vic compta amb serveis de la línia R3 on diàriament la utilitzen més de 4.000 viatgers de mitjana en dia laborable
· Un cop iniciades, l’obra civil disposarà d’un termini d’execució de 7 mesos

Barcelona, 11 de febrer de 2020 (Renfe).
Renfe ha licitat les obres de millora de l’estació de Vic. Aquestes actuacions comptaran amb un pressupost de licitació de 540.042,83 euros (IVA inclòs) i l’obra civil disposa d’un termini d’execució de 7 mesos.

La principal actuació consistirà en la rehabilitació de les façanes i coberta del edifici històric de l’estació de Vic:

Façana:
– Reparació de tots els paraments, ampits i ràfecs perimetrals de les façanes, incloent els escopidors.
– Reparació de tots els elements ornamentals de la façana principal.
– Restitució del material d’acabat de tots els paraments i elements ornamentals de totes les façanes de l’edifici que estiguin exposats a la intempèrie.
– Increment del nombre de dispositius dissuasius ‘anti-coloms’, per a impedir el posat de les mateixes en les zones de l’edifici on s’ha comprovat que s’estan deteriorant diversos elements constructius.

Coberta:
– Reparació dels panells de xapa, imitant teula, que es troben deteriorats.
– Substitució del canaló perimetral ocult de la coberta i dels baixants existents, restituint els encavalcaments i segellaments que es produeixen amb els elements constructius adjacents.
– Instal·lació i muntatge d’una ‘línia de vida’ en tota la longitud de la part alta de la coberta per a permetre realitzar les operacions de manteniment d’acord amb els criteris de seguretat actuals.
– Substitució dels actuals elements antivibratoris de les màquines de climatització evitant la transmissió de vibracions de les màquines de climatització a l’actual estructura que la sustenta, reduint en gran manera les vibracions o embranzides sobre els elements ornamentals de la façana.
– Reforç posterior amb perfils estructurals metàl·lics, verticals, dels elements ornamentals de la façana.