El Consell de Responsabilitat Social d’FGC debat els reptes i propostes estratègiques d’actuació de la companyia pels propers anys

29/01/2020
El president d’FGC, Ricard Font, presideix la segona reunió del Consell, en què han participat una vintena de persones dels diferents grups d’interès d’FGC
En la reunió s’han debatut i definit les prioritats de l’estratègia en responsabilitat social de la companyia, que s’aprovarà aquest any

Aquest matí s’ha celebrat, a la seu corporativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la segona reunió del Consell de Responsabilitat Social d’FGC, un òrgan consultiu que es va crear el juliol de l’any passat, format per persones de reconegut prestigi professional i social en diversos àmbit vinculats amb la responsabilitat social, amb l’objectiu principal de potenciar la vessant relacional de Ferrocarrils amb els seus grups d’interès i reforçar la seva confiança en l’empresa.

En aquesta segona reunió, presidida pel president d’FGC, Ricard Font, s’han posat en comú les aportacions de les entrevistes individuals a cadascuna de les persones membres del Consell que s’han dut a terme durant els mesos d’octubre i novembre. En aquestes entrevistes s’han recollit les diferents opinions sobre aspectes generals de responsabilitat social i sobre temes concrets d’FGC com la contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el valor que aporta a la societat, els processos de contractació responsable, la comunicació i els reptes per assolir en responsabilitat social l’any 2024.

Les prioritats estratègiques de responsabilitat social dels propers anys
El Consell també ha debatut avui sobre les propostes d’objectius estratègics del nou pla d’activisme en responsabilitat social que FGC aprovarà en els propers mesos i que substituirà l’actual Pla d’Acció de Responsabilitat Social 2016-2020. Durant la reunió s’han establert prioritats en matèria de bon govern i gestió ètica, de drets humans, laborals i socials i de lluita contra el canvi climàtic.

Segons explica la vicepresidenta del Consell i directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, “la lluita contra el canvi climàtic constitueix un dels reptes globals als quals ens enfrontem com a societat i FGC ha assumit en la seva Agenda 10/30 el compromís de ser capdavantera en l’adopció de mesures de mitigació, reducció i, on és possible, supressió dels seus impactes. En aquest sentit destaquen l’adquisició d’energia d’origen renovable en un 100%, la descarbonització del parc de vehicles, la instal·lació d’il·luminació de baix consum, la implantació de plaques solars o l’adopció de mesures de conducció eficient i recuperació d’energia”.

Pel que fa l’àmbit dels drets, les persones del consell han posat el focus sobre l’accessibilitat des del punt de vista de tot tipus de discapacitats, la promoció de la mobilitat en transport públic, la no-discriminació de cap mena (tracte, accessibilitat, etc.), el canvi cultural per la coresponsabilitat, la reducció de la bretxa salarial, la promoció de la salut i de la felicitat, i la seguretat als trens, les estacions i els seus accessos.

El valor aportat per FGC a la societat
A la reunió d’avui, els participants també han aportat les seves opinions sobre les principals formes en què FGC genera valor per a la societat i els seus grups d’interès, i espacialment la mobilitat, la innovació i la tecnologia, la creació d’ocupació, la dinamització del territori i la promoció del turisme sostenible.

La contractació socialment responsable
FGC ha presentat al Consell el recent aprovat Codi de contractació socialment responsable d’FGC. Les persones membres han fet propostes per incloure en els requisits de contractació, fent especial èmfasi en mesures que facilitin el seguiment i control del compliment de les aspectes específics de drets humans, socials i ambientals dels contractes.

Reptes per a assolir el 2024
Les persones que formen part del Consell han proposat, basant-se en la seva experiència, 22 reptes específics en matèria de responsabilitat social que les agradaria veure complerts l’any 2024.

Segons explica Vilert, “els reptes i propostes del Consell ens interpel·len directament i suposen una motivació extra perquè la nostra organització es mobilitzi i passi de l’acció a l’activisme”.

L’activitat i els compromisos d’FGC en matèria de responsabilitat social són consultables a l’apartat Informació Corporativa del web www.fgc.cat, així com al Portal FGC Transparència http://transparencia.fgc.cat.