FGC i l’Escola de Camins de la UPC col·laboren per impulsar l’Enginyeria Ferroviària

20/11/2019
El conveni consistirà a impulsar processos de recerca, estudi, desenvolupament i formació en l’àmbit ferroviari per assolir un nou posicionament de l’enginyeria ferroviària
Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han signat avui, 20 de novembre, un conveni de col·laboració per tal d’impulsar processos de recerca, estudi, desenvolupament i formació en l’àmbit ferroviari, mitjançant l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC.

Entre els objectius d’aquest acord, destaquen:
· Impulsar un projecte de recerca amb projecció internacional a l’Escola de Camins de Barcelona en l’àmbit de l’Enginyeria Ferroviària
· Col·laborar per garantir una formació de qualitat en l’àmbit de l’Enginyeria Ferroviària, guiada per les necessitats de l’entorn social
· Difondre la cultura del transport ferroviari urbà i interurbà com a opció sostenible i de futur
· Construir un fòrum de debat acadèmic i social sobre les qüestions referents a les infraestructures ferroviàries
Amb aquest acord es materialitza la intenció d’ambdues institucions en col·laborar i desenvolupar processos tot impulsant iniciatives que permetin un nou posicionament de l’enginyeria ferroviària a través de la recerca, la formació i la transferència de resultats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com a operador de transport públic del territori català, té interès a promocionar la formació, la creació i la transferència de coneixement en temes vinculats a l’enginyeria ferroviària, en tots els seus aspectes. Això inclou, entre altres, la concepció i el disseny de les infraestructures, la seva planificació i gestió, l’anàlisi de la seguretat i fiabilitat del servei ferroviari, i les qüestions referents a sostenibilitat, impacte ambiental i accessibilitat.
20 de novembre de 2019