Comença la urbanització de més de 20.000 m2 de carrers i zones verdes a l’entorn de l’estació de la Sagrera

13 d’octubre de 2019

· Barcelona inicia aquest dilluns les obres de transformació dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou per millorar l’espai urbà i dinamitzar l’àrea de transformació que envolta la futura estació
· Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat per encàrrec de l’Ajuntament, comptaran amb una inversió de 6,9M€ i acabaran el primer trimestre de 2021
· Es preveu millorar l’accessibilitat, incorporar carril bici a l’interior de l’àmbit, crear noves zones d’estada i col·locar nou arbrat i mobiliari urbà Barcelona inicia la urbanització d’un àmbit de més de 20.000 m2 ubicat en l’àrea de transformació de la futura estació de la Sagrera, a Sant Andreu. Aquest dilluns s’inicien els treballs impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per encàrrec de l’Ajuntament per urbanitzar els eixos viaris del carrer Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. A més, d’aquí uns mesos i de forma continuada amb les obres que s’inicien ara, s’executaran les obres per obrir dos nous vials de connexió, un d’ells el carrer de Josep Estivill.
L’objectiu principal de l’actuació és millorar l’espai urbà, permeabilitzar el barri de la Sagrera i dinamitzar aquest entorn. Es tracta d’anar endreçant la situació actual al voltant de la ferida urbana que fa anys que afecta el veïnat com a conseqüència de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant a dia d’avui.

Aquestes urbanitzacions comptaran amb un pressupost de 6,9 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà 1,76, i 5,14 provenen de les quotes urbanístiques derivades del sector en transformació de l’Entorn Sagrera. La previsió és que les actuacions finalitzin el primer trimestre de 2021.
En concret, el carrer Gran de la Sagrera –tram Costa Rica-Garcilaso– tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació –carril mixt en sentit sud, carril de vehicles en sentit nord i carril bus en sentit nord–. La vorera mar serà de 5 m d’amplada i comptarà amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, i la vorera muntanya es reposarà parcialment fins a una amplada de 2,20 m, coincidint amb el límit dels parterres existents.
Pel que fa al carrer de Garcilaso –entre Gran de la Sagrera i el nou vial que el connectarà amb el carrer Clara Zetkin–, hi haurà dues zones: per sota del carrer Berenguer de Palou s’habilita una zona d’aparcaments en cordó; en canvi, entre Gran de la Sagrera i Berenguer de Palou, al costat Besòs hi haurà un cordó d’aparcament i un carril bici bidireccional adjacent a la vorera, mentre que al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un de bus adjacent a vorera.
I el carrer de Berenguer de Palou –tram Garcilaso-Ferran Turné– es renovarà per complet. La vorera muntanya tindrà una amplada variable de 4,7 a 7,2 m i disposarà d’arbrat i enllumenat, i la vorera mar serà de 4m i comptarà amb nous punts de llum. La calçada central tindrà dos carrils –un de vehicles i un carril bus– i un únic sentit de circulació; hi haurà una terciana que integrarà una filera de til·lers ja existents i dues parades de bus, i un carril bici bidireccional entre la terciana i la vorera mar.

Simulacions de la urbanització del carrer de Berenguer de Palou.
La urbanització es completarà mitjançant l’obertura parcial de dos eixos de vianants més que permetran l’accés a l’interior de l’àmbit. I també incorporaran carrils bici per possibilitar el desplaçament amb bicicleta per tot el nou entorn urbanitzat.
La primera obertura nova servirà per donar continuïtat al futur carril bici que transcorrerà per calçada al carrer Gran de la Sagrera. I en una segona fase d’obres que començarà d’aquí a uns mesos es preveu obrir el carrer de Josep Estivill per connectar la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Baixada de la Sagrera amb el carrer Garcilaso, a l’altura del carrer Berenguer de Palou. Aquesta segona obertura connectarà el carrer de Garcilaso i el carrer de Clara Zetkin.
En totes les actuacions es preveu implantar arbrat nou d’alineació, mobiliari i punts de llum sobre columnes d’enllumenat per aconseguir millorar la mobilitat del vianant, pacificar el trànsit rodat i dotar la urbanització de l’àmbit d’un alt grau de qualitat.

Recuperació de la Font del Gaig
Un element important del projecte és que contempla la recuperació i implantació de la Font del Gaig. Obra de l’arquitecte barcelonès Antoni Rovira i Trias l’any 1865, és una font de pedra ubicada originalment a prop del Rec Comtal, concretament a la cruïlla actual del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Garcilaso. La font va esdevenir durant molt anys un punt de trobada al barri de la Sagrera. L’any 2001, es va retirar com a conseqüència del desús i estat de conservació amb la voluntat de buscar una nova ubicació per a un dels signes identitaris del barri.

Amb les noves urbanitzacions, la ubicació prevista se situa a la vorera nord del carrer de Garcilaso, al tram entre el carrer Gran de la Sagrera i el de Berenguer de Palou, orientada en direcció al carrer Gran de la Sagrera i integrada en una de les zones d’estada previstes.
D’aquesta manera, es recuperarà una ubicació similar a l’original de la font. Abans d’instal·lar-la de nou, es netejaran i restaurant els elements que en formen part

Més informació: ajuntament.barcelona.cat