Renfe porta al SIL el sistema Copérnico, eina d’alta tecnologia digital desenvolupada per a la gestió i control del trànsit dels seus trens

· A través de Copérnico es realitza un seguiment en temps real del recorregut complet de cada tren, basat en tecnologia GPS, que es pot visualitzar a les pantalles instal·lades al centre
· Els clients podran accedir a una versió comercial de l’aplicació per a realitzar un seguiment dels seus trànsits.
· L’ús de la tecnologia permetrà millorar l’operativa ferroviària i reduir els costos d’explotació.
· L’activació del sistema coincideix amb l’estratègia de digitalització dels processos impulsada per Renfe

Barcelona 27 de juny de 2019 (Renfe).
Renfe Mercancías ha desenvolupat un sistema per a la gestió i el trànsit dels seus trens que, sota la denominació de Copérnico, ha presentat a l’edició del Saló Internacional de la Logística que es desenvolupa a Barcelona.

Copérnico és una eina de gestió per a les operacions ferroviàries de transport de mercaderies que respon al procés de digitalització integral en el qual està immersa la societat mercantil de Renfe.

La funció de Copérnico és realitzar un seguiment, en temps real, de tots els elements que intervenen en el procés productiu i comercial, des del moment en què es programa la circulació d’un tren fins que arriba a la seva destinació, un procés basat en tecnologia GPS, del qual Renfe farà partícips als seus clients que podran fer un seguiment exhaustiu de la mercaderia que han confiat a l’operador públic.

Digitalització de la gestió de la producció
L’activació de Copérnico suposa un pas qualitatiu en el procés de transformació en el qual es troba immersa la Societat Renfe Mercancías en la que la digitalització dels sistemes de producció és factor clau per a la reorganització de la producció amb la que es persegueix incrementar l’eficiència i la qualitat del servei.

Copérnico s’utilitza en els Centres de Gestió que funcionen les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i des del què es realitza un seguiment exhaustiu del trànsit, s’atenen les demandes dels clients i s’anticipen solucions a les possibles incidències que es puguin produir en el transcurs del transport. La representació dels trens que realitzen cada trànsit es pot visualitzar en les pantalles instal·lades en els propis Centres de Gestió, que estaran integrats per equips multidisciplinaris de professionals amb una clara orientació cap al client.

Els Centres estan conformats per diversos mòduls amb funcionalitats diverses. Un d’aquests mòduls, el de Planificació, programació i pressupost té entre les seves principals funcionalitats un control exhaustiu dels serveis planificats, així com de l’aprofitament dels solcs i permet realitzar simulacions d’itineraris alternatius.

La utilització del sistema permetrà realitzar anàlisis econòmiques de suport a la gestió i a la presa racional de decisions. Aquesta anàlisi serà la base per a definir l’estratègia de preus més adequada, simular la rendibilitat de nous projectes logístics i per a dissenyar escenaris d’explotació previs a l’execució que permetin incrementar l’aprofitament dels recursos i la rendibilitat de les operacions.

Un altre dels mòduls està enfocat al seguiment, registre i anàlisi de l’operació. Les seves principals funcionalitats són l’assignació de personal i de material, el seguiment en temps real de l’operació, la localització dels trens i el seguiment dels vagons, el registre de les incidències i la generació d’informes.

Gràcies a aquesta funcionalitat, els clients podran accedir a una versió restringida de l’aplicació per a realitzar un seguiment en temps real dels seus trànsits, la qual cosa els permetrà millorar la planificació d’operacions complementàries al trànsit ferroviari i agilitzar la seva presa de decisions. L’ús de la tecnologia permetrà millorar l’operativa ferroviària i reduir els costos d’explotació.

Ús de TIC en l’operació productiva
L’estratègia de Renfe inclou la necessitat d’utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació, mitjans tecnològics avançats per a incrementar el control i l’eficiència de tots els sistemes productius.

En aquest sentit, s’han posat en marxa dues accions fonamentals. D’una banda, s’ha dotat de tauletes als maquinistes el que redundarà en l’agilitació de les operacions en terminals, permetrà la descàrrega del document del tren que conté tot el detall comercial i tècnic de cada vagó, comunicar el tren disposat al gestor de la infraestructura i millorar els temps de resposta.

Al mateix temps, s’està dotant a les terminals de Telèfon intel·ligent per al control de les activitats de gestió de cada tren, la qual cosa permetrà disposar d’informació sobre operacions que es realitzin, facilitarà informació en temps real sobre posicionament de vagons i permetrà també comunicar el tren disposat a més de proporcionar informació per al control econòmic del cost de terminals.

En definitiva, es pretén que la transformació digital de la companyia sigui una de les palanques fonamentals que permeti introduir un canvi profund en la gestió integral de la Societat per a millorar la seva competitivitat, afrontar el seu futur en un entorn de lliure competència i incrementar l’eficiència global del sistema de transport de mercaderies.