Alsa Ferrocarril, S.A. operarà el Tren dels Llacs de FGC.

La Generalitat de Catalunya, acorda adjudicar el servei del Tren Turístic “El Tren dels Llacs” a l’empresa ALSA FERROCARRIL SA per ser l’única empresa que presenta oferta i que es inferior a l’import de licitació, acomplint amb els requeriments establerts per FGC.

Més informació; contractaciopublica.gencat.cat