Un nou contracte per retirar fibrociment eleva a 7,4 milions l’import dedicat al desamiantatge del metro

2 de maig del 2019
La licitació oberta avui, amb un pressupost base d’1 milió d’euros, complementa la iniciada divendres per mantenir i desamiantar 63 trens

TMB ha publicat avui l’anunci de licitació d’un contracte per realitzar la retirada d’elements amb presència d’amiant, principalment planxes i conduccions de fibrociment, localitzats en els edificis i les instal·lacions de Metro. L’objecte del procediment és escollir una empresa especialitzada i acreditada per als treballs amb risc d’amiant, que s’ocupi durant dos anys de donar continuïtat a les operacions de retirada de components i elements constructius de fibrociment, tant de manera programada com per raons d’urgència.

Els treballs a contractar inclouen actuacions programades de retirada i substitució de planxes i tubs de fibrociment que s’hagin localitzat en estacions de metro, tant en espais d’ús públic com en cambres tècniques i altres dependències d’accés restringit. Però també es requereix disponibilitat per a actuacions urgents i molt urgents, que siguin necessàries per garantir la prestació del servei.

Per això es demana a les empreses ofertants una disponibilitat plena per atendre incidències, a més d’un bagatge important en recursos humans, tècnics i equipament per resoldre les operacions de retirada de fibrociment, inclosa la realització d’anàlisis ambientals amb posterioritat als treballs.

El pressupost base de la licitació és d’1 milió d’euros i el termini d’admissió d’ofertes s’acaba el 17 de maig vinent.

Retirat el fibrociment de Verneda
Aquesta licitació dona continuïtat a un contracte del novembre del 2018, per import de 800.000 euros, mitjançant el qual es van realitzar actuacions rellevants com ara la retirada de prop de 1.000 metres quadrats de planxes de fibrociment del sostre fals de l’estació de metro de Verneda, la passada Setmana Santa. També complementa els processos iniciats divendres per contractar el desamiantatge i manteniment de 63 trens i la retirada de canalitzacions de fibrociment en 32 cambres de baixa tensió.

Totes aquestes contractacions s’emmarquen en la voluntat de TMB de tractar de manera responsable i diligent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de posar els recursos necessaris per donar-hi la millor resposta, que ha de ser l’eliminació de tots els materials amb contingut d’amiant en el termini més breu possible. En aquest sentit, fins ara s’han compromès uns 6,4 milions d’euros en més de 40 contractes a empreses de construcció, material ferroviari, salut laboral, anàlisis, consultoria, etcètera. Amb la nova contractació iniciada avui la xifra s’elevarà a 7,4 milions d’euros, IVA a part.