Serveis mínims per a les aturades de quatre hores per torn del divendres 24 al metro de Barcelona

22 de maig del 2019
TMB lamenta els perjudicis que suporta la ciutadania i ressalta que està gestionant la problemàtica de l’amiant de manera activa i responsable, com ha reconegut l’autoritat laboral

Amb motiu de la tercera i última jornada de les aturades convocades pel comitè d’empresa de Metro aquest mes de maig, el servei de metro es veurà afectat considerablement divendres vinent, dia 24, i no podrà garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania en les franges de 6 a 10 del matí i de 16 a 20 de la tarda, de molt alta afluència, ni tampoc a la franja de nit, de les 21.35 a les 23.35 h, en què els intervals podran superar els 60 minuts.

L’aplicació del decret de serveis mínims del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en aquestes franges donarà com a resultat una oferta d’aquest tipus:
– Fins a les 6 h, de 10 a 16 h, de 20 a 21.35 h i de 23.35 al final (els últims trens surten de l’origen a les 2 de la matinada), circulació amb les freqüències habituals.
– De 6 a 6.30 h (20%): intervals de 15-20 minuts a les línies convencionals i de 14-68 a les automàtiques.
– De 6.30 a 9.30 h (40%): intervals de 6-10 minuts a les línies convencionals i de 14-27 a les automàtiques.
– De 9.30 a 10 h (20%): intervals de 15-20 minuts a les línies convencionals i de 14-68 a les automàtiques.
– De 16 a 20 h (40%): intervals de 7-11 minuts a les línies convencionals i de 14-31 a les automàtiques.
– De 21.35 a 23.35 (20%): intervals de fins a 62 minuts a les línies convencionals i 55 a les automàtiques. En aquesta franja, donada l’amplitud dels intervals, els trens circularan segons un horari que es podrà consultar al web.

TMB adverteix que aquesta oferta de trens serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, raó per la qual recomana evitar si és possible els horaris de les aturades o buscar mitjans alternatius de desplaçament.

En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa. S’aplicaran, si cal, mesures per evitar riscos de seguretat, com ara regulacions de passatge en determinades andanes. La situació del servei i les possibles alteracions es podran seguir al llarg del dia al web de TMB i al perfil de Twitter @TMBinfo.

El funicular de Montjuïc circularà cada 25 minuts de 7.30 a 10 h i de 16 a 20 h, en comptes de cada 10 minuts. El telefèric de Montjuïc operarà en horari reduït, d’11 a 15 hores.

Una gestió diligent i validada per l’autoritat laboral
TMB lamenta els perjudicis que aquesta convocatòria ocasionarà a la ciutadania, que des del gener ja ha suportat set jornades de vagues parcials al metro. Les aturades resulten a més innecessàries, ja que l’empresa ha respost a la crisi dels materials amb contingut d’amiant d’una manera diligent i responsable, i està actuant d’acord amb la normativa de prevenció i salut laboral, segons ha considerat la Inspecció de Treball i Seguretat Social en l’anàlisi que ha fet per desestimar dues denúncies del comitè d’empresa.

La Direcció de TMB continua oberta al diàleg amb els representants dels treballadors i es referma en el seu compromís de gestionar la problemàtica de l’amiant amb el màxim rigor i transparència, garantint per sobre de tot la seguretat i la salut dels treballadors i dels usuaris del metro.