Renfe suma 3.000.000 de nous clients als serveis de Rodalies de Catalunya

Durant 2018, s’ha transportat un total de 125,3 milions de viatgers
· Aquesta xifra suposa un increment del 2,4% respecte l’any anterior
· De total, al servei de rodalia de Barcelona s’han transportat 116,2 milions de clients, amb un creixement del 2,4%

Barcelona, 17 de gener de 2019 (Renfe)
Durant l’any 2018, Renfe ha transportat 125,3 milions de viatgers als serveis de Rodalies de Catalunya, el que ha suposat la incorporació de 3 milions de nous clients i un creixement percentual del 2,4%.

Del total, destaquen els 116,2 milions de clients que s’han desplaçat en els trens de rodalia de Barcelona, dels que 2,7 milions són nous clients que s’han incorporat a aquest servei.

Amb aquestes xifres s’arriba al número de clients que utilitzava el servei de rodalia de Barcelona al 2007 i consolida el creixement dels últims anys on des de 2013 s’han sumat 11,1 milions de nous clients en aquest servei.

Evolució servei:
2013 2014 2015 2016 2017 2018
105,1 105,2 106,6 108,3 113,5 116,2
Xifres en milions de viatgers

Del total dels 125,3 milions, la resta de viatgers, 9,7 milions, corresponen als serveis Regionals on s’ha registrat un augment del 2,9% i 260 mil nous clients respecte l’any anterior.

Diàriament en hora punta matinal a l’àmbit de la primera corona metropolitana (relacions amb Barcelona des de Mataró, Granollers, Terrassa, Martorell i Vilanova) ofereix en hora punta 100.000 places.

Els viatgers utilitzen el tren fent un recorregut mitjà de 25 quilòmetres amb un temps de viatge aproximat de 20 minuts. Diàriament més de 1.000 trens presten servei a Rodalies de Catalunya.