Serveis essencials per a la jornada de vaga del 14 de desembre

Barcelona, 13 de desembre de 2018 (Renfe)
Amb motiu de la convocatòria de vaga del sindicat CCOO per a la jornada de vaga del 14 de desembre, s’ha establert el dispositiu de serveis mínims a Renfe.

Segons l’establert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el personal convocat a la vaga en determinades línies realitza la tasca de comunicar la finalització de les operacions de trens quan el maquinista no té visibilitat directa ni mitjans auxiliars i que sense la seva intervenció els trens no podrien funcionar, per motius de seguretat.

D’aquesta manera, l’afectació es limita a les línies R3, R4, R11, R12, R13, R14, R16 i RG1, on es prestarà el servei en un 66% en el període comprès entre les 6.00 i les 9.30 hores i les 17.00 i les 20.30 hores. Durant la resta de la jornada serà del 33%.

La resta de línies funcionaran amb el servei habitual.                                        Els clients poden consultar aquesta informació a la pàgina web www.rodaliesdecatalunya.cat, app’s (Rodalies de Catalunya i Renfe rodalia) i telf. 900 41 00 41.

La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s’assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona. Pel que fa els serveis Avant el serveis essencials són del 65%.

Canvis i reemborsament de bitllets
Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge. Els usuaris poden obtenir informació detallada al telèfon 912 320 320, al web www.renfe.com i al Twitter @Renfe.