Mesura de Govern per constituir un gran Pacte Municipal d’Infraestructures

Ajuntament de Barcelona.- NOTA DE PREMSA

El Govern municipal crearà una Comissió d’Infraestructures amb tots els grups polítics per elaborar les prioritats estratègiques de la ciutat en aquest àmbit

El Govern municipal ha presentat avui al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona una Mesura de Govern per impulsar un gran Pacte Municipal d’Infraestructures.

El Govern entén que les infraestructures han de servir per a reduir les desigualtats existents, tant en l’àmbit territorial per corregir la injustícia espacial, com social per enfortir la cohesió social. Una mala planificació en infraestructures esdevé un element important en la generació d’injustícies espacials, i per aquest motiu és essencial una bona estratègia en la seva planificació, projecció i construcció, per arribar a la justícia urbana.

Amb aquest objectiu, des de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat s’impulsa un gran Pacte Municipal d’Infraestructures, que vol esdevenir un document de consens en la selecció de les infraestructures més importants i fonamentals per Barcelona, que identifiqui i prioritzi les inversions en aquelles infraestructures que millorin al màxim el progrés econòmic i la cohesió social, mediambiental i territorial de la ciutat

La tinent d’alcaldia d’Ecologia, d’Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz ha subratllat la necessitat de realitzar una priorització que a més de necessària és una demanda dels diferents grups del consistori. “Cal desenvolupar un espai per l’acord i per al consens a la ciutat, que ens permeti interlocutar amb les diferents administracions amb una sola veu” ha afirmat. “Volem arribar a un gran pacte on tots i totes ens en sentim part i que permeti unes planificacions a curt i llarg termini que posin en valor les necessitats i les infraestructures de la nostra ciutat”. Sanz ha assegurat que el Govern vol fer copartíceps a tots els grups per poder impulsar aquest diàleg i aquesta exigència de la manera més consensuada possible. “L’ambició la determinarem entre totes i tots”, ha reblat.

Per elaborar aquest document, el Govern municipal crearà una Comissió Municipal d’Infraestructures (CMI) amb tots els grups polítics del consistori que treballarà per identificar les grans infraestructures i la gestió que precisen per al desenvolupament sostenible de Barcelona, el benestar, la salut i la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Document relacionat.