InnoTrans 2016. Berlin

Innotrans és la fira internacional de tecnologia de transport, que té lloc cada dos anys a Berlín. Dividit en cinc segments d’exposició de tren de Tecnologia, infraestructura ferroviària, transport públic, Interiors i Construcció de túnels. Ocupa un espai de 41 salons del recinte firal de Berlín.

Una característica única és la raó d’aire de pista de 3.500 metres de rails sobre els quals estan exposats  els trens d’alta velocitat.

Més informació http://www.innotrans.de