Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament d’Igualada acorden el projecte de supressió del pas a nivell d’FGC al municipi

TerritoriSostenibilitatTerritori i Sostenibilitat i l’Ajuntament d’Igualada acorden el projecte de supressió del pas a nivell d’FGC al municipi

L’actuació millorarà la integració en l’entorn urbà de la línia ferroviària, així com la mobilitat i la seguretat en els desplaçaments urbans i interurbans

L’obra comporta, a més de l’eliminació del pas a nivell, la cobertura d’un tram de 300 metres de la línia i la construcció d’una nova estació a Igualada en substitució de l’existent

La inversió estimada és de 21,3 MEUR
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, han acordat el projecte de supressió d’un tram de la línia FGC al seu pas per aquest municipi, que permetrà millorar la mobilitat i seguretat de vianants i vehicles, així com la integració en l’entorn urbà d’aquesta infraestructura. L’obra suposa una inversió estimada en 21,3 MEUR.

Actualment, el ramal de la línia d’FGC Llobregat – Anoia que connecta Barcelona i Igualada finalitza el servei a l’estació situada al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer d’Igualada, a l’altura de l’avinguda de Montserrat. En aquest àmbit hi ha un pas a nivell que condiciona la fluïdesa i la seguretat del trànsit viari i a peu.

El projecte que ara s’acorda té com a objectiu principal la supressió d’aquest pas a nivell tot compatibilitzant les necessitats de mobilitat de vianants i vehicles amb el pas del ferrocarril. En concret, inclourà:

Supressió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat d’Igualada: Per fer-ho, es modifica la rasant de les vies, de manera que passaran a discórrer sota l’avinguda Montserrat. Aquesta actuació comportarà una millora de la seguretat i la mobilitat a un costat i altre de les vies.

La modificació de la rasant comporta la substitució de l’estació d’Igualada per una de soterrada i desplaçada uns 170 metres al sud-est de l’actual, al carrer del Carrilet. La coberta de l’estació quedarà integrada en el teixit urbà i serà transitable. Com a principals característiques, cal remarcar que la nova estació disposarà d’un vestíbul en superfície, un ascensor i andana central i mantindrà la intermodalitat amb l’estació d’autobusos. El tram de vies entre la nova estació i l’actual que quedarà en desús es reurbanitzarà.

Cobertura del tram de vies de 300 metres de longitud, que es deprimeix per a suprimir el pas a nivell, que es configurarà com un nou passeig urbà. Així, amb la cobertura es recuperarà la superfície sobre la línia ferroviària per a ús públic, s’urbanitzarà i s’integrarà en el continu urbà, amb zones enjardinades i mobiliari urbà.