Trias: “Tirar endavant la ciutat és responsabilitat de tots els grups, no només del Govern”

» L’alcalde de Barcelona reitera en la sessió de control Govern que complirà els acords que prengui la majoria del Plenari del Consell Municipal, “per convicció democràtica i també per necessitat”
» Xavier Trias reitera que, tot i que entén les dificultats econòmiques de la Generalitat, defensarà sempre en primer lloc els interessos de la ciutat de Barcelona
» L’alcalde recull el prec d’aprofundir en la promoció esportiva de les persones més desafavorides. També ha destacat el paper de lobby desenvolupat per les ciutats i regions a favor de l’alta velocitat

Prec d’Unitat per Barcelona sobre les polítiques de promoció esportiva per a les persones en situacions més desafavorides i d’exclusió social. L’alcalde ha afirmat que recull el prec, que l’impulsarà i que aquest plantejament serà inclòs en el Pla Estratègic de l’Esport, “perquè en moments en que hi ha molta gent que ho passa malament a causa de la crisi, l’esport pot ser una eina molt important al servei de la convivència i la integració”.

Pregunta del PSC sobre la darrera Cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat. L’alcalde ha fet una valoració molt positiva de la Cimera i ha explicat que es van reunir un lobby de ciutats, i també regions, per tractar de l’alta velocitat però també de les mercaderies. “La reunió va ser altament satisfactòria per Barcelona, es va defensar la sortida de les mercaderies per tren del port, es va parlar de la Sagrera, de la connexió amb França i de la necessitat de la interconnexió de xarxes”, ha senyalat Trias afegint que tots aquests temes, i altres, seran els que discutirà amb la ministra de Foment.

Pregunta del PP sobre l’aplicació dels acords aprovats pel Plenari del Consell Municipal i per les Comissions. L’alcalde ha afirmat que “per convicció democràtica i per necessitat” complirà tots els acords que prengui el Plenari, assenyalant com a úniques limitacions els temes pressupostaris o el ritme que es demani. Xavier Trias, però, ha recordat que la responsabilitat de tirar endavant la ciutat no és únicament del Govern, sinó de tot els grups, fruit dels resultats electorals, atès que ningú va obtenir majoria absoluta. “No em cansaré de buscar les complicitats de tots, i un cop més repeteixo que el que s’aprovi aquí per majoria, es complirà”, ha manifestat.

Pregunta d’ICV-EUiA sobre el pagament de les subvencions destinades a les escoles bressol municipals i a les escoles de música. L’alcalde ha dit que l’Ajuntament reclamarà en tot moment el que necessita la ciutat de Barcelona. “En moltes ocasions puc entendre els problemes de la Generalitat, fruit d’un Govern tripartit que ha arruïnat el país, però jo defensaré la ciutat i l’ensenyament de Barcelona”, ha dit Trias. “Defenso en veu alta els interessos de Barcelona”, ha afegit l’alcalde, que ha recordat que en si cal l’Ajuntament posa més recursos que mai en àmbits com l’educació.