El DPTOP licita els projectes dels accessos ferroviaris a la futura terminal intermodal de l’Empordà

03/05/2010 El DPTOP a través de l’empresa pública CIMALSA ha licitat la redacció del projecte bàsic de l’acces ferroviari sud al LOGIS Empordà i l’estudi informatiu de l’accés ferroviari nord al LOGIS Empordà de la futura terminal intermodal, per un import de 595 MEUR. Aquests projectes inclouen la variant ferroviària de mercaderies a l’est de Figueres i la futura connexió cap a Portbou.

Millora dels accessos
El DPTOP ha licitat el projecte bàsic de l’accés ferroviari Sud al LOGIS Empordà, que desenvolupa l’estudi informatiu de l’accés sud a la futura terminal intermodal que va ser aprovat definitivament el passat mes de febrer.

El projecte preveu la definició d’una zona de recepció i expedició dels trens adjacent a l’actual estació de Vilamalla en els dos amples de via, ibèric i europeu. Des d’aquest punt es dissenyarà un corredor ferroviari amb les dos amples de via que travessarà per sota la carretera C-31 fins entrar en la futura terminal.

L’import de licitació del projecte és de 382.800 euros i el termini d’execució és de 8 mesos.

Per altra banda, també s’ha licitat l’ estudi informatiu de l’accés ferroviari Nord al LOGIS Empordà. Aquest estudi preveu definir el corredor per connectar la terminal intermodal de l’Empordà amb l’actual via d’ample ibèric a Portbou. Aquesta futura via passarà paral•lela a l’actual carretera N-II tal i com estableix el Pla territorial Parcial de l’Empordà i el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres i esdevindrà una variant ferroviària de mercaderies a l’est de Figueres.

La futura connexió permetrà que en el futur el centre intermodal de l’Empordà estigui connectat amb els dos passos ferroviaris fronterers: el túnel de La Jonquera-El Pertús i el pas de Portbou-Cervera de la Marenda.

Aquest estudi informatiu es plantejarà amb possibilitat de doble ample, ibèric i UIC amb la previsió que en un futur s’adapti als dos amples la via entre Figures i Portbou. El pressupost d’aquest estudi informatiu és de 212.280 euros i el període d’execució és de 10 mesos.