EcoRail del Cardener

es del Consorci de Turisme del Cardener s’està treballant per a creació i implantació d’un nou projecte, innovador, original i únic a Catalunya i a Espanya, anomenat l’Ecorail del Cardener.
Els objectius de la implantació del nou producte giren entorn la creació d’un producte turístic que generi activitats econòmiques per tots els municipis del Cardener, a l’hora que es desen-volupen aspectes culturals i patrimonials.

El primer objectiu d’aquest projecte va ser aprofitar la línia ferroviària de Manresa a Súria (actualment en ús entre setmana per al transport de potassa) per a la creació d’una nova activitat turística relacionada amb la potenciació del transport col·lectiu.

Com que els caps de setmana aquest traçat queda fora d’us, s’ha replantejat la seva utilització per a activitats de lleure. Per aquest motiu, també serà el primer cop a l’estat que una via en actiu es fa servir per explotar aquest tipus de producte ferroturístic.

Aquestes exclusivitats faran que el nou producte tingui molt ressò mediàtic.
En una primera fase, el projecte preveu el recorregut entre el Parc de l’Agulla de Manresa i Callús, amb una distància d’uns 8 km,. L’entorn natural que envolta aquest tram aporta gran valor al trajecte, amb magnífiques vistes a Montserrat, al pla de Bages i al paisatge que rodeja el Cardener.

Es posaran en marxa vehicles lleugers a la via de tren que permetin el desplaçament de grups reduïts de persones per apropar-se al paisatge i conèixer l’entorn.

En una primera fase es volen fer servir dos tipus de vehicules, tots ells amb el caràcter comú de lleugeresa, simplicitat i baixa velocitat. Aquests artefactes ferroturístics, adaptats per a tot tipus de públic, són els bicirail i el trenpat.

El bicirail circula sobre quatre rodes metàl·liques que van sota un bastidor metàl·lic, sobre el que es col·loquen dues bicicletes convencionals. Les rodes del davant s’immobilitzen sobre el bastidor, mentre que les rodes de darrera es mouen sobre el carril, aportant la tracció (que reben del pedaleig i el frenat). El soroll que emeten les rodes sobre el rail és molt similar al d’un tren i està dissenyat de manera que no no és necessari saber conduir una bicicleta, no-més s’ha de pedalar i saber gaudir de les panoràmiques que ens ofereix l’entorn.

El trenpat és un vehicle a motor amb una capacitat d’entre sis i vuit persones, accessible a tot tipus de públic ja que no requereix esforç físic; una mena de trenet petit amb unes caracterís-tiques molt especials.

La implantació d’aquest producte requereix una logística d’infraestructures d’embarcament i/o aturada i desembarcament, que es podrien denominar baixadors. Per aquest motiu, a Callús, punt d’nici-final del trajecte, s’acondicionarà un baixador amb equipament ferroviari, situat al costat de la via, a la prolongació del carrer Dupont.

A través del Museu del Ferrocarril del Vilanova i la Geltrú, s’està restaurant una vagóres-taurant de l’any 1930, que servirà com a àrea de recepció, punt d’informació i venda de bit-llets, com a bar-cafeteria i com a espai polivalent per a la realització de tot tipus d’activitats.

Això permetrà dinamitzar El Cardener, com a espai d’un tipus de turisme actiu, cultural i sos-tenible, ampliant les oportunitats de negoci per a totes les poblacions, posant en valor i donant a conèixer el passat cultural, industrial i ferroviari al voltant de les poblacions del riu Car-dener.

Punts d’interès propers al recorregut :
Castell de Callús: Anomenat primer de Godmar, documentat del S. IX, situat en un tossal conegut per “La Torre”. Es troba a prop de la rectoria i església de l’antiga parròquia de St Sadurní de Callús.
Església de Viladelleva: Petita església romànica obrada sobre una primitiva edificació del S.XI. Es destaca el campanar,reconstruït, d’espadanya de dos ulls.
St Martí de Torruella: Hi trobem l’Oficina deTurisme del Cardener i Agrobotiga.
Santuari de Joncadella: Església del S.XVIII, acull la imatge de la Mare de Déu de Joncadella, patrona del Pla de Bages.Situada a mà esquerra del riu Cardener.
Masia les Torres: Conjunt arquitectònic de caràcter defensiu del S.XIV .
La Sèquia : Obra d’enqinyeria civil medieval que es va iniciar l’any 1339 amb l’objectiu de portar aigua a la ciutat de Manresa després d’anys de sequera.

Actualment aporta un cabal d’aigua suficient per abastir Manresa i algunes poblacions de rodalies.
Parc de l’Agulla: Llac artificial per guardar l’aigua que arriba de la Sèquia i envoltat d’un parc que consta de sis-cents-vint-i-vuit arbres d’espècies diferents .
– Tot circulant tenim l’oportunitat d’observar la vista del pla de Bages, Collbaix i Montserrat.