Territori i Sostenibilitat estudia implantar un tren-tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona

TerritoriSostenibilitat18/07/2016. La proposta consisteix en la reconversió del tram entre Cambrils i Port Aventura del corredor ferroviari que quedarà alliberat per la finalització de les obres del Corredor Mediterrani.

El Departament licita l’estudi que definirà el full de ruta amb les actuacions necessàries, tenint en compte tots els requeriments i condicionants tècnics i funcionals del tren-tramvia.

Tren tramvia Tarragona
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de l’estudi previ per implantar un corredor de tren-tramvia entre Cambrils (Baix Camps), Salou (Tarragonès), Port Aventura i Tarragona. Aquesta actuació té com a finalitat mantenir un servei de transport d’alta capacitat, eficient i integrat urbanísticament a partir de la reconversió del corredor ferroviari actual que discorre per l’interior de Cambrils i Salou, un cop quedi desafectat per la finalització del Corredor Mediterrani (CMED) entre Vandellòs i Vila-seca.

La posada en funcionament del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Vila-seca comportarà el desviament dels serveis ferroviaris actuals cap al nou traçat. La proposta que ara s’impulsa consisteix en reconvertir aquest corredor en un sistema de tren-tramvia. Aquest sistema presenta les característiques d’un tramvia en els trams estrictament urbans, mentre que adopta les funcions d’un tren de rodalia en sortir d’aquests límits.

Un recorregut de 10 quilòmetres
El recorregut que es planteja, de 10 quilòmetres de longitud, consta de dos trams:
· Cambrils – Port Aventura: S’aprofita el corredor que quedarà alliberat quan entri en servei el nou tram del CMED entre Vandellòs i Vila-seca. Per tant, serà d’ús exclusiu per al tren-tramvia i caldrà adequar la infraestructura existent a la nova funcionalitat i integrar-la urbanísticament.
· Port Aventura – Tarragona: A partir de l’estació de Port Aventura, el tren-tramvia circula per la via única existent, gestionada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), fins a Tarragona, amb una possible convivència amb altres serveis ferroviaris de tipus regional o de mercaderies.

L’estudi, a més de proposar el traçat i característiques tècniques i funcionals del tren – tramvia, definirà i calendaritzarà les fases i actuacions necessàries per implantar-lo. També preveurà possibles ampliacions posteriors i fórmules de gestió, alhora que inclourà anàlisis de la demanda prevista, dins el nou marc tarifari de l’ATM del Camp de Tarragona, i de la seva rendibilitat socioeconòmica.