Adif i Renfe preveuen restablir el servei habitual de les línies R2 i R11 el dilluns 11 de gener

Adif01Renfe01• La línia R8 prestarà servei entre Mollet Sant Fost i Martorell entre les 08.00 i les 20.00 hores
• Adif està avançant en la instal•lació dels equipaments completament destruïts i les reparacions dels elements greument danyats

Barcelona, 7 de gener de 2016 (Adif i Renfe).
Adif i Renfe preveuen restablir el proper dilluns, 11 de gener a les 06:00 hores, el servei habitual a les línies R2 i R11, una vegada que Adif està avançant en la reposició completa de les instal•lacions completament destruïdes o greument danyades pel robatori de cable que es va produir el dimarts 15 de desembre a l’àmbit de la Bifurcació Mollet.

Així mateix, fins la reparació definitiva de les instal•lacions prevista per febrer, i amb l’objectiu de facilitar els treballs que s’han de dur a terme, la línia R8 es prestarà de la següent manera:

• Entre les 08.00 i les 20.00 hores es circularà entre Mollet Sant Fost i Martorell. Els viatgers de Granollers Centre i Montmeló que utilitzen habitualment aquesta línia s’hauran de desplaçar fins a Mollet Sant Fost on podran enllaçar amb la línia R8 i viceversa.
• Des de l’inici del servei fins les 08.00 i des de les 20.00 al final del servei dels dies laborables i dissabtes es circularà en tren entre Martorell i Cerdanyola Universitat i es prestarà un servei per carretera entre Cerdanyola UAB i Granollers Centre. Els diumenges es prestarà el servei en tren entre Martorell i Cerdanyola Universitat, i servei per carretera entre Cerdanyola Universitat i Granollers Centre durant tota la jornada.

Des del passat 15 de desembre i arran d’aquest aquesta incidència que provoca una limitació de la capacitat operativa en aquestes línies, Adif i Renfe tenen establert un pla especial de transport, que es previst mantenir en servei fins el 10 de gener, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions als viatgers.

Per guiar i orientar els clients, Adif i Renfe han reforçat el servei d’informació i atenció al client amb més de 50 persones.

Fins al moment i durant els dies de restricció al servei ferroviari, no s’ha registrat cap incidència destacable als serveis de les línies afectades.

Els clients poden consultar tota la informació a les pàgines web www.rodaliesdecatalunya.cat, renfe.mobi i www.adif.es (secció estat de la xarxa), les app’s Rodalies de Catalunya, Renfe Rodalies i Adif en tu móvil, @rodalies i al telèfon 900 41 00 41.

Tasques de reposició de les instal·lacions
El robatori de 480 metres d’un cable del sistema d’electrificació i el posterior contacte de cables d’alta tensió amb altres conductors elèctrics de baixa tensió va provocar diversos incendis i greus afectacions generalitzades en diferents punts de la infraestructura ferroviària.

Aquests incendis van afectar greument quatre enclavaments (sistemes de gestió de tots els dispositius de trànsit en estacions o bifurcacions), dos dels quals van quedar completament destruïts i altres dos molt danyats. També van provocar greus afectacions a les xarxes de cablejat de comunicacions, instal•lacions de seguretat, sistemes de senyalització i equips informàtics que regulen la circulació de trens a nivell local en estacions i trajectes entre La Llagosta, Cerdanyola Universitat i Mollet-Sant Fost.

Adif ha prioritzat el restabliment de la normalitat en la circulació ferroviària a l’àmbit de la Bifurcació Mollet i per això està realitzant un gran esforç tècnic i humà per a la reposició i reparació de les instal•lacions afectades.

Fins a la data, s’han reposat els equipaments afectats als enclavaments de La Llagosta i de Riera de Caldes. Per la seva banda, s’han instal•lat els nous sistemes a l’enclavament de Mollet-Sant Fost i s’està treballant en el situat a la Bifurcació Nus de Mollet. En aquests dos enclavaments, les tasques consisteixen en la substitució completa dels equips informàtics, de comunicacions, senyalització, subministrament elèctric, cablejat i energia, entre d’altres.

Paral•lelament a aquestes tasques a l’enclavament de Mollet-Sant Fost, Adif ja ha iniciat les proves i els treballs de camp necessaris per verificar el correcte funcionament del conjunt de sistemes de forma prèvia al restabliment de la normalitat en la circulació amb plenes garanties de seguretat i fiabilitat.

D’altra banda, també s’està avançant en la reposició de 54 quilòmetres de cablejat dels sistemes de senyalització, comunicacions, gestió de trànsit i seguretat, entre d’altres, que es van veure afectats.

Per portar a terme el conjunt d’aquests treballs, Adif ha mobilitzat un equip de 30 persones, entre tècnics especialitzats i d’empreses tecnòlogues, proveïdores de subministres i de manteniment.