Adif i Renfe preveuen restablir el servei de la línia R8 dimarts 2 de febrer

Adif01Renfe02· Adif està finalitzant les tasques de reposició dels equipaments danyats
· Des de l’inici de servei del dia 2 de febrer, la línia R8 recupera el servei habitual en tot el seu recorregut

Barcelona, 25 de gener de 2016 (Adif i Renfe).
Adif i Renfe preveuen restablir el dimarts 2 de febrer el servei habitual de la línia R8, una vegada finalitzats els treballs de reparació dels greus danys que es van produir a l’àmbit de la Bifurcació Mollet arran del robatori d’un cable del sistema d’electrificació el passat 15 de desembre.

D’aquesta manera, el servei de la línia R8 quedarà totalment recuperat coincidint amb l’inici de les classes dels segon semestre del curs universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per motius tècnics i amb l’objectiu de facilitar els treballs que Adif està duent a terme i agilitar així el restabliment de la circulació habitual a la línia R8, entre els dies 27 i 30 de gener el servei d’aquesta línia entre Cerdanyola Universitat i Mollet Sant Fost es prestarà de la següent manera:
· Entre les 08.00 i les 17.00 hores, servei en tren entre Martorell i Mollet. Servei habitual en tren entre Martorell i Cerdanyola Universitat.
· La resta del dia, s’estableix servei per carretera entre Cerdanyola Universitat i Granollers Centre. Els viatgers de Mollet del Vallès i Montmeló que utilitzen habitualment aquesta línia s’hauran de desplaçar fins a Granollers on podran enllaçar amb la línia R8 i viceversa.

El diumenge 31 de gener es manté el servei de festius programat durant aquesta incidència:
· Servei en tren Martorell – Cerdanyola UAB
· Servei per carretera Granollers Centre-Cerdanyola UAB

Finalment el dilluns 1 de febrer es manté el servei actual:
· Entre les 08.00 i les 20.00 hores es circularà entre Mollet Sant Fost i Martorell. Els viatgers de Granollers Centre i Montmeló que utilitzen habitualment aquesta línia s’hauran de desplaçar fins a Mollet Sant Fost on podran enllaçar amb la línia R8 i viceversa.
· Des de l’inici del servei fins les 08.00 i des de les 20.00 al final del servei dels dies laborables i dissabtes es circularà en tren entre Martorell i Cerdanyola Universitat i es prestarà un servei per carretera entre Cerdanyola UAB i Granollers Centre. Els diumenges es prestarà el servei en tren entre Martorell i Cerdanyola Universitat, i servei per carretera entre Cerdanyola Universitat i Granollers Centre durant tota la jornada.

Des de la incidència del passat 15 de desembre, que provoca una limitació de la capacitat operativa, Adif i Renfe tenen establert un pla especial de transport a la línia R8 amb un servei llançadora entre Martorell i Mollet-Sant Fost durant els dies laborables.

Per guiar i orientar els clients de la línia R8, Adif i Renfe han reforçat el servei d’informació i atenció al client.
Durant els dies de restricció al servei ferroviari, no s’ha registrat cap incidència destacable als serveis de les línies afectades.

Els clients poden consultar tota la informació a les pàgines web www.rodaliesdecatalunya.cat, renfe.mobi i www.adif.es (secció estat de la xarxa), les app’s Rodalies de Catalunya, Renfe Rodalies i Adif en tu móvil, @rodalies i al telèfon 900 41 00 41.

Tasques de reposició de les instal·lacions
Per al restabliment del servei habitual a la línia R8, Adif està enllestint la restitució de l’enclavament de la Bifurcació Nus de Mollet, que havia quedat totalment inservible. S’està actuant amb els equipaments principals i de camp de sistemes d’alimentació elèctrica, informàtics, de senyalització, de comunicacions, de gestió de trànsit i de manteniment de les instal·lacions.

També s’està treballant en la reposició de 60 quilòmetres de cablejat dels sistemes de senyalització, comunicacions, gestió de trànsit i seguretat, entre d’altres, que es van veure afectats. De forma paral·lela, es duran a terme les proves i treballs de camp per verificar el correcte funcionament de les noves instal·lacions.

El robatori de 480 metres d’un cable del sistema d’electrificació i el posterior contacte de cables d’alta tensió amb altres conductors elèctrics de baixa tensió va provocar diversos incendis i greus afectacions generalitzades en diferents punts de la infraestructura ferroviària.

Aquests incendis van afectar greument quatre enclavaments (sistemes de gestió de tots els dispositius de trànsit en estacions o bifurcacions), dos dels quals van quedar completament destruïts i altres dos molt danyats. També van provocar greus afectacions a les xarxes de cablejat de comunicacions, instal·lacions de seguretat, sistemes de senyalització i equips informàtics que regulen la circulació de trens a nivell local en estacions i trajectes entre La Llagosta, Cerdanyola Universitat i Mollet-Sant Fost.

Fins ara, s’han reposat els equipaments afectats als enclavaments de La Llagosta, de Riera de Caldes i Mollet-Sant Fost, el que va permetre restablir el servei habitual a les línies R2 i R11 el dilluns 11 de gener.

En total, s’han reposat 74 quilòmetres de cablejat dels sistemes de senyalització, comunicacions, gestió de trànsit i seguretat, entre d’altres, que es van veure afectats.

Per portar a terme el conjunt d’aquests treballs, Adif ha mobilitzat un equip de gairebé 60 persones, entre tècnics especialitzats i d’empreses tecnòlogues, proveïdores de subministres i de manteniment.