L’alcalde Xavier Trias afirma que si una ciutat pot fer un salt endavant i sortir enfortida de la crisi, aquesta és Barcelona

Xavier Trias, en un col·loqui organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, emplaça als barcelonins i barcelonines a mirar el futur amb optimisme i referma la necessitat de col·laborar amb el sector privat en diversos àmbits, inclòs el de la construcció

L’alcalde de Barcelona ha estat el convidat de la XXVII edició dels Dinars Construcció del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), que s’ha celebrat aquest migdia a la seu del col·legi. Trias ha pronunciat la conferència “Noves prioritats i reptes de futur per a Barcelona”. En començar la seva intervenció l’alcalde Trias ha volgut “felicitar” la tasca que desenvolupen els col·legis professionals com a aglutinadors de l’esperit de servei i de la feina ben feta dels diferents col·lectius professionals a la ciutat.

“Tenim molts reptes per endavant, la nostra voluntat és introduir noves maneres de fer i d’actuar a l’Ajuntament de Barcelona, sent conscient que aquestes noves maneres necessiten de la complicitat i l’ajuda de molta gent”, ha afirmat l’alcalde Trias.

L’alcalde ha explicat que les prioritats del nou govern estan orientades a la lluita contra la crisi econòmica, donant resposta a l’atur amb la creació de nous llocs de treball; i a la millora de la qualitat de vida amb un fort accent social i de benestar. “Tots sabem que les eines que tenim a les mans des de l’administració pública són limitades. Però han de ser suficients per esperonar el desenvolupament i la creació d’activitat econòmica a la nostra ciutat”, ha subratllat Trias.

Com ha exposat l’alcalde, un Ajuntament com el de Barcelona ha de ser capaç de facilitar i acompanyar la voluntat de creació de riquesa, “aquesta voluntat de creació de noves oportunitats la personifiquen millor que ningú els emprenedors. Barcelona és i ha de continuar sent una ciutat emprenedora”.

L’alcalde ha explicat que s’han presentat uns pressupostos que són un reflex fidel de la situació econòmica solvent de l’Ajuntament de Barcelona, estem millor que altres administracions, “un pressupost auster però realista, prioritzant les polítiques socials, la reactivació econòmica, el foment de l’ocupació, la seguretat ciutadana i un espai públic de qualitat. En cap cas ens proposem reduir la capacitat inversora d’aquest Ajuntament, sinó que treballem per millorar la gestió de la despesa”.

Aquesta estratègia de contenció i responsabilitat inversora es veu reflectida en el Pla Empenta per a la regeneració de sòl i d’habitatge de Barcelona, que preveu donar un nou impuls a diversos projectes urbanístics basats en la construcció d’habitatge aturats en gran part per la crisi econòmica i immobiliària. “És una aposta a mig i llarg termini amb un doble objectiu, donar resposta a la crisi econòmica i financera que pateix el sector de la construcció; i per donar resposta a la greu crisi social vinculada amb l’habitatge i la demanda permanent d’habitatge a preu assequible que viu la ciutat”, ha explicat.

Per a fer-ho Trias aposta per potenciar la col·laboració públic-privada però ha advertit que aquest nou plantejament no tindria sentit sense una traducció social i un impuls de les polítiques socials per promoure habitatge assequible.

La construcció de la ciutat és un procés en el qual els ciutadans, les organitzacions i les empreses afegeixen valor al territori, “i Barcelona és un valor segur”. “Ara, a Barcelona, volem inventar un nou model de progrés social i econòmic basat en l’autosuficiència energètica, en un urbanisme intel·ligent, que aposta per un urbanisme i unes infraestructures que combinin la qualitat constructiva amb les tecnologies de la informació i la comunicació, i el seu impacte energètic i mediambiental”.

L’alcalde ha explicat que, malgrat l’època difícil que vivim, Barcelona té moltes possibilitats, “tenim unes possibilitats com mai”, ha dit l’alcalde citant la regeneració prevista de l’espai industrial de la Zona Franca, el projecte BZ, l’Aeroport, el Port, la Zona Franca, la Fira, Mercabarna, aquest desenvolupament es veurà consolidat amb l’entrada en funcionament del Corredor Mediterrani; el procés de regeneració de la zona logística portuària per crear un gran pol productiu i de serveis, que no exclogui la idea de ciutat, el Blau@Ictinea; centres de recerca, la capitalitat dels mòbils…

“Barcelona té a més el potencial de ser una de les àrees econòmiques més dinàmiques d’Europa, amb una gran projecció internacional i amb una marca de prestigi reconeguda a tot el món. No podem deixar escapar aquestes oportunitats”, ha dit Trias afegint que “si alguna ciutat fer un salt endavant aquesta és Barcelona”, ha dit Trias emplaçant tothom a “mirar el futur amb optimisme”. “Si som capaços d’entendre que el món canvia i que tenim nous reptes, que passen per tenir a la ciutat nova tecnologia sense fer fora l’empresa tradicional, aprofitarem aquest ocasió única. Estem en condicions de dir que serem el motor de la sortida de la crisi, hem de prendre el lideratge i fer un pas endavant”.

Com ha explicat Trias les actuacions del nou govern municipal tenen com objectiu treballar més enllà del context econòmic actual i “pensar la ciutat de Barcelona en clau de futur, i amb voluntat de sortir de la crisi econòmica”. ”Tenim gent preparada i hem de fer una aposta per l’excel•lència, el coneixement, la creativitat, si no ho fem serem una ciutat qualsevol i el que hem de ser és una ciutat referent arreu”, ha finalitzat l’alcalde.