El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’inici del procés d’informació pública de l’estudi informatiu per a implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona

El DPTOP sotmet a informació pública l’estudi per a implantar un sistema tramviari al Camp de Tarragona

* Abastarà prop de 42 km de línia en ample UIC, aprofitant part de la xarxa ferroviària existent que quedarà alliberada gràcies a la construcció del nou Corredor del Mediterrani
* Inclourà 30 parades per connectar 8 municipis del Camp de Tarragona que sumen més de 330.000 habitants: Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils, Salou, La Canonja i una petita part de Constantí i Vinyols i els Arcs
* S’habilitaran uns 30 km nous de línia i s’adaptaran, aproximadament 12 km ja existents de la xarxa ferroviària actual
* Concentrarà una demanda superior als 12 milions de viatgers l’any previsiblement, amb l’horitzó 2026
* Comportarà una inversió aproximada de 580 MEUR

El DOGC publica avui l’anunci mitjançant el qual s’inicia el procés d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental per a la implantació d’un sistema tramviari al Camp de Tarragona.

Així, les administracions, particulars i entitats interessades el podran analitzar i adreçar les aportacions que considerin durant un mes, per tal d’aplegar el màxim consens.

L’objectiu d’aquesta actuació és habilitar una xarxa tramviària al Camp de Tarragona, per connectar amb transport públic diferents municipis d’aquesta àrea, donant compliment al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026.

El traçat del sistema tramviari
El traçat ha tingut en compte els possibles aprofitaments de la infraestructura ferroviària actual que s’alliberi amb les modificacions previstes amb la reestructuració dels serveis ferroviaris per l’arribada de l’alta velocitat i la construcció del corredor mediterrani en aquest territori.

Així, l’actuació que ara s’impulsa comprèn una nova xarxa tramviària de prop de 42 km de longitud total, dels quals 12 km corresponen a línia ferroviària ja existent que s’haurà d’adaptar als nous usos, mentre que els 30 km restants seran completament nous. A més, es construiran en total 30 noves estacions per donar servei als diferents municipis.

D’acord amb l’alternativa considerada més adient, serà de via en ample internacional (UIC), la qual cosa implicarà implantar un tercer carril als trams de via compartida amb el corredor Tarragona-Reus, que és d’ample ibèric, per tal que aquest disposi d’ample internacional.

La inversió total prevista per l’execució d’aquesta actuació és de 580 MEUR.

El sistema tramviari, per trams
L’estudi defineix 5 trams diferenciats, amb diverses alternatives de traçat per a cadascun:

* Cambrils – Salou: aquest tram discorre entre la futura estació d’ADIF de Cambrils Nord i el baixador de Port Aventura. En aquest cas, l’estudi només inclou una única alternativa de traçat, ja que la plataforma tramviària aprofitarà el corredor ferroviari existent que quedarà alliberat gràcies a l’execució del nou corredor del Mediterrani i, en aquest sentit, l’única part de nova construcció serà la connexió entre les parades de Cambrils Nord i Cambrils Estació.

Aquest tram tindrà una longitud de 10,7 km i un total de 9 parades:
o Cambrils Nord
o Cambrils Estació
o Cambrils Centre
o Torre de Cambrils
o Vilafortuny
o Plaça de Venus
o Salou Estació
o Nou Salou
o Port Aventura

* Port Aventura – Vila-seca: aquest tram suma un total de 8,2 km de longitud, la majoria dels quals són de nova construcció, i 4 estacions. Des de l’estació de Port Aventura,l’alternativa escollida penetra en la trama urbana de Vila-seca per l’avinguda de l’alcalde Pere Molas i arriba fins a la plaça dels Països Catalans. A partir d’aquí continua per l’avinguda de Ramon d’Olzina, creua per sota la línia ferroviària Tarragona-Reus i, en aquest punt, neixen dos ramals.

El primer ramal, discorre pel carrer del Lledoner i, a partir de Vila-seca Estació, es manté paral·lel a la línia ferroviària existent, travessant per sota l’AP-7 i per sobre la futura variant ferroviària de Reus. Al nord del terme municipal de Vila-seca, abans de creuar per sobre el nou corredor del Mediterrani, el traçat connecta amb les vies actuals. L’altre ramal connecta amb l’N-340a a la plaça de Ramon Berenguer IV, i discorre pel centre d’aquesta via fins a La Canonja.

A la parada Vila-seca Estació es permetrà l’intercanvi modal del tramvia amb el ferrocarril. En total, es preuen les següents parades:
o Les Gavarres
o La Floresta
o Plaça de Les Corts Catalanes
o Plaça de la Imperial Tàrraco
o Vila-seca Universitat
o Plaça dels Països Catalans
o Vila-seca Estació
o La Canonja

* La Canonja – Tarragona: l’alternativa escollida abasta un tram de 5,7 km de longitud, tots de nova execució. El traçat s’inicia al nord del barri de Bonavista, i es manté paral·lel a l’A-7 fins al nus que connecta amb la T-11. Un cop aquí, la línia discorre pel nord de la T-11 passant davant del Centre Comercial de Les Gavarres, fins arribar al pont del carrer de Joan Miró. Aquí el tramvia aprofita l’estructura existent per creuar el riu Francolí i continua per la rambla del President Francesc Macià i la rambla del President Lluís Companys fins al centre de Tarragona, finalitzant el seu recorregut a la plaça de la Imperial Tarraco, on es permetrà la intermodalitat amb l’estació d’autobusos. En total, l’opció preveu 4 noves estacions:
o Les Gavarres
o La Floresta
o Plaça de Les Corts Catalanes
o Plaça de La Imperial Tàrraco

* Estació de Vila-seca – Reus: l’estudi preveu aquí tres subtrams, que sumen 6,3 km de línia, dels quals 3,9 seran de nova execució, i 7 parades. Concretament, els primers 2,4 km de traçat transcorren per les vies actuals de la línia ferroviària Tarragona-Reus, passant pel costat del Tecnoparc, fins a la zona del Campus Bellisens de la Universitat Rovira i Virgila, on s’ha previst una parada (Bellisens). Després el traçat tramviari abandona les vies de la línia ferroviària i es desvia cap a la trama urbana de Reus pel carrer de Jaume Vidal i Alcover.

Finalment, a Reus Centre, l’alternativa escollida preveu un recorregut de 3,7 km per la banda oest del nucli urbà. A partir del carrer de Jaume Vidal i Alcover, el traçat discorre en direcció nord fins a la plaça de la Pastoreta, passant pel carrer de Macià Vila i l’avinguda de La Salle, amb plataforma de doble via pel centre dels carrers. A partir d’aquí, es ramifica, i discorre pels laterals del passeig de Prim i el passeig de Sunyer, fins a la plaça de Joan Rebull. Aquí, els ramals tornen a unir-se en una plataforma de via doble pel centre del passeig de Mata, fins a la plaça de M. Foch i Torres. Des d’aquí, es connecta amb el barri Gaudí passant pel carrer del General Moragues, l’avinguda del Comerç, i acaba al carrer de Girona.

En aquest tram es permetrà la intermodalitat amb l’estació ADIF de Reus i l’estació d’autobusos de Reus a les parades Passeig de Mata i Mercat del Carrilet, respectivament. En total, al nucli urbà del municipi de Reus s’inclouen 6 parades:
o Reus Universitat
o Mercat del Carrilet
o Passeig de Prim
o Plaça de les Oques
o Passeig de Mata
o Sagrada Família

* La Canonja – Aeroport de Reus / Reus: l’estudi distingeix dos subtrams, que sumen 10,8 km de longitud, tots de nova construcció, i 6 parades en total. Es tracta d’un tram comú i dues bifurcacions. El primer tram és el comú, entre La Canonja i Plans de Quart, de 7,1 km de longitud, i 5 parades. Des de la N-340a, a l’altura del carrer d’Agustí Altisent, el traçat discorre en direcció nord, passant per la CIM El Camp, i acaba a Plans de Quart.

En aquest punt, a Plans de Quart, el traçat es bifurca en dos ramals. D’una banda, un ramal connecta Plans de Quart amb la nova terminal de l’aeroport de Reus, en una longitud d’1,5 km i ubicant una parada a l’aeroport. D’altra banda, l’altre ramal connecta Plans de Quart amb el centre de Reus, en 2,2 km, enllaçant amb el corredor actual de la línia Tarragona-Reus, travessant per sobre la C-14, i passant pel carrer de Luxemburgo, per acabar connectant amb Reus a l’altura de Bellisens.

Pel que fa a les estacions, a banda de la que s’habilita a l’aeroport de Reus, es preveuen 5 parades més al tram comú:
o La Canonja/Bonavista
o CIM El Camp
o El Vinyet
o Estació Central
o Plans de Quart

L’Estació Central permetrà l’intercanvi modal entre els usuaris del tramvia i els del ferrocarril d’altes prestacions, amb el corredor mediterrani. Pel que fa a l’estació de Plans de Quart, es projecta com una estació intermodal entre el tramvia i els trens convencionals que circulin per la futura variant ferroviària de Reus. Finalment, la parada a El Vinyet, s’ha definit per donar resposta al futur creixement urbanístic previst en el planejament vigent.

Cotxeres i Tallers
D’altra banda, per tal d’estacionar el material mòbil que s’utilitzarà per prestar el servei tramviari, s’habilitaran cotxeres i tallers al terme municipal de Vila-seca, l’eix central de les tres línies tramviàries d’aquesta xarxa.

Concretament, s’ubicaran als terrenys existent entre el polígon industrial Taqsa, l’N-340a i la línia ferroviària Tarragona-Reus en la banda sud. Ocuparan un espai de 2,42 hectàrees, dels quals 3.600 m2 s’utilitzaran per als tallers de manteniment dels combois. Les cotxeres s’han dimensionat tenint en compte les 25 unitats de material mòbil que es preveuen per donar servei, i serà possible emmagatzemar fins a 30 unitats a la platja de vies.

Urbanització i integració en l’entorn
Finalment, l’actuació permetrà millorar la urbanització de l’entorn d’aquesta infraestructura i integrar-la en la ciutat. Així, s’eliminarà la separació a banda i banda de les vies del tren convencional, i es dóna continuïtat a la trama urbana, combinant la circulació de tramvia, vehicles privats, vianants i ciclistes.

En aquest sentit, es preveu la regeneració urbanística, amb la integració de les vies a la cota de superfície, i l’enjardinament de l’entorn més proper, la renovació de voreres, la pavimentació, la reposició de clavegueram, una nova il·luminació i col·locació de nou mobiliari urbà.

Un possible model d’explotació amb 4 línies
L’estudi introdueix un possible model d’explotació en base a 4 línies diferenciades, que s’hauran d’acabar definint més endavant. Les línies proposades són:

* T1: Cambrils – Tarragona:
* T2: Cambrils –Reus
* T3: Tarragona – Reus
* T4: Estació Central – Aeroport de Reus

12 milions de passatgers de 8 municipis el 2026

La nova xarxa tramviaire connectarà en total 8 municipis, que sumen una població superior als 330.000 habitants: Cambrils, Salou, Vila-seca, Reus, Tarragona, La Canonja i una petita part de Constantí i Vinyols i els Arcs.

L’actuació servirà perquè els habitants del Camp de Tarragona disposin d’un nou mode de transport públic integrat en l’entorn, per desplaçar-se de manera ràpida i còmoda. S’espera que el sistema tramviari concentri més de 12 milions de viatgers l’any horitzó 2026.

Per corredors, la demanda més elevada correspondria als desplaçaments entre La Canonja, Bonavista, Torreforta i el centre urbà de Tarragona (amb 3,1 milions de passatgers l’any), i els desplaçaments amb origen o destinació a la futura àrea en desenvolupament urbanístic a les Gavarres (amb 2,5 milions l’any). El corredor entre Tarragona i l’àmbit de la costa, i entre Reus i Tarragona tenen també demandes significatives, amb 1,7 milions l’any any i 1,5 milions l’any, respectivament.

En l’horitzó 2026 les parades amb major demanda, amb prop de 5.000 entrades/dia, són l’estació Tarragona – Imperial Tarraco i la de La Floresta.