Adif posa en servei la primera fase de la nova variant d’ample convencional en l’entorn de La Sagrera

Línía d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa
•    Es traslladen les vies de la línia Barcelona-Portbou per alliberar espai que permeti la construcció de la infraestructura de la futura estació de La Sagrera
•    Entre les 21.30 de dissabte 22 i les 17.30 de diumenge 23 es modifiquen els serveis de la línia R2 de Rodalies de Catalunya i el trens de Media i Llarga Distància que circulen per la línia de Girona
•    Les web www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es i els telèfons 902 41 00 41 i 902 320 320 oferiran informació específica de les modificacions del servei
•    Els serveis d’informació, atenció al client i seguretat a les estacions es reforçaran amb 12 persones

Barcelona, 19 de maig de 2010 (Adif i Renfe).

Adif posarà en servei el proper cap de setmana la primera fase de la variant ferroviària d’ample convencional en l’entorn de La Sagrera. L’entrada en funcionament del nou traçat permetrà alliberar espai per a la construcció de la infraestructura de la futura estació de La Sagrera i garantir les circulacions d’ample convencional durant la construcció del tram La Sagrera-Nus de la Trinitat de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa.

La construcció de les noves infraestructures ferroviàries en els  sectors de La Sagrera i Sant Andreu Comtal contempla l’execució d’un salt del moltó (encreuament de vies a diferent nivell) per al futur pas de las vies d’ample internacional sobre les vies d’ample convencional de la línia Barcelona-Portbou.

La primera fase de la posada en servei del nou traçat es portarà a terme aquest proper cap de setmana i consisteix en el trasllat cap al costat muntanya, des del seu actual emplaçament en el costat mar, de les dues vies de la línia Barcelona-Portbou. El nou traçat té una longitud de 2.240 m, des de la sortida de l’actual cobertura del Clot fins a l’entorn de l’estació de Sant Andreu Comtal, i dels que 413 m discorren soterrats per la futura cobertura de la infraestructura ferroviària en aquest sector.

Per al muntatge de les instal•lacions, s’han destinat 8.960 m de carril, 6.600 m3 de balast, 82 pals d’electrificació, 8.400 m de fil de contacte de catenària flexible i 826 m de catenària rígida, i 14.300 m de xarxa de cables per a les instal•lacions de seguretat i comunicacions. Així mateix, s’ha instal•lat un nou enclavament electrònic per a garantir la gestió i regulació del trànsit en aquest àmbit amb las majors garanties de fiabilitat i seguretat.

Adif està realitzant un intens esforç tècnic i humà per a compatibilitzar l’execució d’aquests treballs amb el manteniment de l’explotació ferroviària, programant les actuacions amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al servei. D’aquesta forma, durant els darrers mesos s’han portat a terme en horari nocturn o caps de setmana operacions prèvies d’adaptació de la infraestructura ferroviària d’ample convencional a la seva nova configuració, consistents en el muntatge d’aparells de via i elements dels sistemes d’electrificació i comunicacions. Igualment, l’entrada en servei del nou traçat s’ha dividit en tres fases.

La primera d’elles es realitzarà aquest proper cap de setmana amb la culminació de les operacions per al trasllat de les vies de la línia Barcelona-Portbou. Aquests treballs consistiran en la realització de connexions tècniques, la validació dels nous sistemes i les preceptives proves per a la seva posada en servei en plenes condicions d’operativitat, seguretat i fiabilitat.

Durant el mes de juny, es completaran les dues fases següents amb el desplaçament de les dues vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet.

Modificació de serveis
La complexitat d’aquestes operacions que es desenvolupen a l’àmbit de la plataforma ferroviària i amb un elevat grau d’especialització tècnica obliga a interrompre la circulació ferroviària de les vies de la línia Barcelona – Portbou entre las 21.30 hores del proper dissabte 22 de maig i les 17.30 hores del diumenge 23. A més es realitzaran operacions sobre les dues vies de la línia Barcelona – Mataró – Maçanet en horari nocturn, sense afectación al servei.

A conseqüència d’aquestes operacions es modifiquen el serveis de la línia R2 de Rodalies de Catalunya i dels serveis de Media i Larga Distància tal com es detalla a continuació:

Dissabte 22 de maig (des de les 21.00h fins les 00.15h) i diumenge 23 de maig (des de les 4.30h fins les 17.30h)

R2 nord de Rodalies (Aeroport – Maçanet per Granollers Centre)
Per tal de reduir l’afectació als viatgers aquesta línia quedarà dividida en dos trams
•    Aeroport-Estació de França
•    Sant Andreu Comtal – Sant Celoni – Maçanet

Media Distancia

•    Els trens de la línia Barcelona – Girona – Portbou inicien i finalitzen el seu recorregut a Sant Andreu Comtal
•    Excepte, dissabte 22 de maig tren Barcelona Sants (21.46h)-Girona sí que efectuarà sortida des de l’estació de Sants però circularà desviat per Mataró, el que suposa un increment de viatge de 25 minuts.

Per tant, durant l’afectació de les obres aquests trens de la línia R2 nord de Rodalies i de Media Distancia Barcelona-Girona-Portbou no efectuaran parada a l’estació de Barcelona Clot Aragó. Per a desplaçar-se fins o des de Sant Andreu Comtal els viatgers disposen de la línia 1 de Metro que enllaça amb l’estació del Clot on els clients compten amb els trens de Rodalies de la línia R1 per continuar el seu viatge fins a Sants.

Durant la modificació de serveis, els bitllets de Renfe seran vàlids a les estacions de Metro de Sant Andreu, Clot, Barceloneta, Passeig de Gràcia i Sants.

Llarga Distància
.

Dissabte 22 de maig
– Tren Estrella Costa Brava Portbou – Madrid avança la seva sortida de Portbou a les 19.15 hores

Diumenge 23 de maig
– Trens Barcelona – Montpellier, París – Barcelona i Montpellier – Cartagena  circularan desviats por la línia de Mataró.

– Tren Estrella Costa Brava Madrid – Portbou circularà desviat per Cerdanyola Universitat pel que no efectuarà parada a Barcelona Sants. Els viatgers amb destinació Sants disposaran d’un servei alternatiu per carretera Cerdanyola UAB – Sants.

Informació i atenció al client
Per tal d’informar i orientar als viatgers, Renfe i Adif incrementaran el seu personal d’informació i atenció al client amb 12 persones a les estacions de: St. Andreu Comtal, Clot Aragó, Passeig de Gràcia i Barcelona Sants.

A més els viatgers disposen d’informació mitjançant, servei SMS, a les estacions, als telèfons 902 41 00 41 i 902 320 320 i als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es.

Tram La Sagrera-Nus de la Trinitat
Té una longitud total de 4,2 km i està dividit en dos sectors, el de La Sagrera i el de Sant Andreu, ambdós cofinançats per la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, en un 12,8% i un 46,9%, respectivament. El pressupost global d’adjudicació és de 245.370.758 euros. La seva execució representarà una total transformació de la infraestructura ferroviària i urbanística d’aquests dos sectors.

La Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa, dins el període 2000-2006, ha estat cofinançada pel Fons de Cohesió, en les obres de plataforma del tram Madrid-Barcelona, així com el subministrament i muntatge de via del tram Madrid-Vilafranca del Penedès i instal•lacions d’electrificació, senyalització i comunicacions del tram Madrid-Lleida, amb un ajut que ascendeix a 3.388, 9 milions d’euros.

Els ajuts RTE-T (Xarxes Transeuropees de Transport), durant el mateix període han finançat els estudis i projectes, així com les obres de la plataforma del tram Maçanet-Sils, amb un ajut que ascendeix a 70,9 milions d’euros.

Durant el període 2007-2013 seran cofinançades pels ajuts RTE-T les obres d’adequació per a la seva explotació en amplada internacional, del tram Girona Mercaderies-variant de Figueres, amb un ajut de 6,1 milions d’euros.

El tram Barcelona-Figueres de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa compta amb una inversió aproximada de 4.200 milions d’euros.