Trens reals en els diferents amples de vies, i la seva conversió a escala reduïda.

Nomenclatura de l’escales en modelisme ferroviari (aquesta va de menor a major escala)

nom escala ample de via real

expressat en mm.

ample de via amb modelisme, expressat en mm.
de 1:900 1435 1,6
HZ 1:440 1435 3,3
Zf 1:220 600 2,7
Zm 1:220 1000 4,5
Z 1:220 1435 6,5
Nf 1:160 600 3,75
Nm 1:160 1000 6,5
N 1:160 1435 9
TTf 1:120 600 5
TTm 1:120 1000 9
TT 1:20 1435 12
H0f 1:87 600 6,5
H0n2 1:87 600 7
H0e 1:87 780 9
H0n3 1:87 914 10,5
H0m 1:87 1000 12
H0 (*) 1:87 1435 / 1668 16,5
00 1:76 1435 16,5
S 1:64 1435 22,5
0n30 (**) 1:48 1435 16,5
0i 1:45 600 12
0f 1:45 600 13,3
0e 1:45 750 16,5
0m 1:45 750 22,5
0 1:45 1430 32
1e 1:32 750 22,5
1m 1:32 1000 32
1 1:32 1435 45
2f500 1:22,5 500 22,2
2f600 1:22,5 600 26,7
2f 1:22,5 675 30
2e 1:22.5 750 32
G (***) 1:22,5 1000 45
2 1:22,5 1435 64
3 1:16 1435 90

(*) L’escala H0 engloben diversos amples de vies de trens que circulant per diferents països, per exemple l’ample de via internacional (UIC), es el de 1435 mm i es  l’acceptat per la totalitat de països. L’ampla de via Renfe (denominat Ibèric) es de 1668 mm. de amplada (degut a utilitzar la mida dels sis peus castellans) entre les cares internes dels carrils, es el més comú en les línies d’Espanya i Portugal juntament amb Xile i Argentina. Això no ha sigut impediment per els diferents fabricants de models a escala reduïda, per unificar els seus criteris vers l’ampla UIC i el de Renfe i CP,  en benefici de l’afició i abaratiment de les despeses.

(**) L’escala 0n30, Son models de trens realitzats a escala 0, més circulen per vies d’escala H0.

(***) L’escala G, en ocasions rep la nomenclatura d’escala 2m.

TRENS TRIPULATS
Dins de l’afició, existeixen uns circuits i trens, la majoria d’ells replica de models reals amb diferents amples de vies existents, que son representats a escala reduïda, més permeten per les seves dimensions comptar amb un conductor o maquinista i admeten que portin viatgers o passatge.
Aquests trens ajusten les seves dimensions al ample de via i gàlib del que es disposa en el circuit, segons les necessitats del seu constructor.

Aquestes escales son:

escala ample de via amb modelisme tripulat
5 “ 127 mm.
71/4 184 mm.
10 “ 254 mm.
15 “ 381 mm.