L’Ecocalculadora d’FGC és reconeguda com a bona pràctica de responsabilitat social i sostenibilitat

22/10/2019
· En el marc de la 10a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya, l’eina d’FGC destaca pel seu compromís amb el medi ambient i per estar alineada amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
· La directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, participa en una taula rodona sobre el creixement de les polítiques d’RSC a les empreses

L’Ecocalculadora, la nova eina d’FGC que permet conèixer i comparar l’impacte mediambiental dels desplaçaments en cotxe i amb FGC, ha guanyat el concurs “La Teva Bona Pràctica alineada amb l’Agenda 2030 i els ODS” organitzat per Ingeniería Social SAL i l’Associació +Responsables en el marc de la 10a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya.

Ferrocarrils ha estat reconeguda en la categoria d’empresa pública i el reconeixement a l’Ecocalculadora evidencia el compromís de la companyia amb el medi ambient i la sostenibilitat, a la vegada que posa en valor el caràcter innovador de la nova eina d’FGC per conscienciar sobre la petjada ecològica dels desplaçaments i de la importància de reduir-la per lluitar contra el canvi climàtic.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha recollit aquest matí el premi i ha destacat que “la sostenibilitat i el nostre compromís amb l’agenda ambiental és dels nostres eixos principals i que emmarquen la nostra estratègia. Amb l’Ecocalculadora hem volgut donar un impuls a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire, amb un producte que té un doble objectiu: donar un servei informatiu al nostre usuari i sensibilitzar la societat amb una eina altament pedagògica”.

L’organització del concurs també ha tingut en compte que l’Ecocalculadora reflecteix bé els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, concretament el 9 centrat en indústria, innovació i infraestructures; el 13 centrat en l’acció pel clima; i el 17 sobre les aliances per aconseguir els objectius.

FGC va estrenar l’Ecocalculadora el dia 20 de setembre, dins del cercador d’horaris del seu web corporatiu i de la seva aplicació per a mòbils. La nova eina, desenvolupada per FGC amb la col·laboració de l’empresa especialitzada en solucions de sostenibilitat Lavola, permet conèixer ràpidament l’impacte mediambiental dels desplaçaments i la comparativa entre fer-ho amb el servei d’FGC o amb vehicle privat.

Segons l’itinerari de cada usuari, l’Ecocalculadora calcula automàticament les emissions de CO2, la contribució en la millora de la qualitat de l’aire, l’optimització del consum d’energia, l’estalvi econòmic que es genera, la reducció de la congestió viària i la disminució de la sinistralitat.

FGC posa a disposició de les persones usuàries tota aquesta informació i promou d’aquesta manera l’ús del transport públic com a eina eficaç per impulsar la mobilitat sostenible i apostar per uns desplaçaments més eficients, segurs, equitatius, competitius, tranquils i saludables, amb un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona molt més reduït.

La 10a Setmana de la Responsabilitat Social
La Setmana de la Responsabilitat Social és un esdeveniment que va néixer l’any 2010 i que promou la gestió ètica i el desenvolupament sostenible de tot el teixit empresarial, així com l’administració i el tercer sector, arribant fins la ciutadania. Aquesta acció també vol posar en valor les empreses que es regeixen pels paràmetres de la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, així com fomentar l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la RSC i facilitar les eines per implementar-la.

L’edició d’enguany se celebra del 22 al 26 d’octubre a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb diferents conferències, jornades de voluntariat corporatiu i esdeveniments paral·lels amb l’emergència climàtica i els ODS com a eixos centrals. La directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, ha participat avui en una taula rodona sobre el creixement de la Responsabilitat Social Corporativa en els darrers 10 anys i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 i els ODS
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible va ser aprovada el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides amb l’objectiu d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Es tracta d’una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Govern ha aprovat aquest any el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, assumint el mandat que Nacions Unides va aprovar el 2015 per al desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el Pla nacional aprovat pel Govern conté 920 compromisos o objectius programàtics, dels quals 810 s’implementaran a Catalunya i 110 tindran una repercussió a nivell global, refermant així el compromís amb la comunitat internacional per contribuir a l’assoliment dels ODS a escala global.

El compromís d’FGC amb la responsabilitat social i la sostenibilitat
Pel que fa a FGC, el compromís de gestió socialment responsable s’incorpora de forma tranversal en totes les àrees de l’empresa i en tots els seus àmbits d’actuació. L’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC s’alinea completament amb el Pla del Govern i amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

L’aposta per la responsabilitat social i la sostenibilitat forma part del marc estratègic d’FGC des que el 2007 es va aprovar i posar en marxa el primer Pla d’Acció de Responsabilitat Social de la companyia i que, any rere any des d’aleshores, es tradueix en la posada en marxa de projectes que despleguen aquest compromís.

Actualment, el Pla de Responsabilitat Social 2016-2020 concreta un marc comú de treball, tant a nivell estratègic com operatiu, coherent amb els valors d’FGC i que contribueix a augmentar la reputació de Ferrocarrils i la confiança de tots els seus grups d’interès; a reduir les externalitats negatives derivades de l’activitat pròpia; i a enfortir el compromís de l’equip humà amb unes maneres de treballar i de fer empresa més sostenible.

En aquest sentit, FGC ha constituït aquest any el Consell de Responsabilitat Social, un òrgan consultiu i assessor composat per 26 persones, 19 de les quals són externes a l’empresa. El Consell neix amb els objectius d’establir un marc de diàleg directe i obert amb els diferents grups d’interès d’FGC i d’assessorar els seus òrgans de govern i direcció en matèria de responsabilitat social.

Pel que fa a la sostenibilitat, l’estratègia d’FGC es desenvolupa en l’Agenda ambiental d’FGC 2019-2021, un conjunt d’accions i objectius que evidencien el compromís ferm de la companyia contra el canvi climàtic. En aquest document, FGC es compromet a incorporar en la seva estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant o reduint els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de la seva activitat, així com treballar en l’àmbit de l’economia circular per tal de reduir i ser més eficients en l’ús de recursos, conservar la biodiversitat i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

L’activitat i els compromisos d’FGC en matèria de responsabilitat social són consultables a l’apartat Informació Corporativa del web www.fgc.cat, així com al Portal FGC Transparència http://transparencia.fgc.cat.