TMB. Avís de servei de metro

5 d’abril de 2019.- Amb motiu de la convocatòria d’aturades parcials del dilluns 8 d’abril, el servei de metro patirà afectacions.

Les franges afectades i els serveis mínims són:
-Matí:
-De 6.00 a 6.30 h, serveis mínims del 20%.Els trens circularan cada 15-20 minuts a les línies convencionals (L1, L2, L3, L4 i L5), cada 23-65 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
-De 6.30 a 9.30 h, serveis mínims del 40%. Els trens circularan cada 6-10 minuts a les línies convencionals, cada 23 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 23 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.
-De 9.30 a 10.00 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 15-20 minuts a les línies convencionals, cada 23-65 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

-Tarda:
-De 16.00 a 20.00 h, serveis mínims del 40%. Els trens circularan cada 7-11 minuts a les línies convencionals, cada 23 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

-Nit:
-De 21.35 a 23.35 h, serveis mínims del 20%. Els trens circularan cada 17-62 minuts a les línies convencionals, cada 23-65 minuts a la L9 Sud i L10 Sud, cada 27-34 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a la L11.

A la nit, el servei serà molt reduït i els trens aniran per horari de pas. Consulta els horaris per estació

Consulta els temps de pas a les diferents franges horàries a aquest enllaç.

Per complir els serveis mínims decretats, es duran a terme accions reguladores al metro abans de les franges horàries de la vaga. Després de les aturades, el servei de metro s’anirà normalitzant gradualment.

El perfil @TMBinfo donarà informació en temps real de 7 a 20 h.

Es recomana utilitzar mitjans de desplaçament alternatius.