Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció del projecte de l’estació intermodal del Prat de Llobregat

28/06/2018 .- · L’estació servirà d’intercanviador entre les línies de Rodalies Renfe, l’L9 del metro i els futurs trens d’alta velocitat
· L’intercanviador es completarà amb una nova estació d’autobusos i un aparcament soterrat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i el projecte constructiu de la nova estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), per un import de prop de 400.000 euros i un termini de redacció de 15 mesos.

Actualment, existeix una estació de trens d’alta velocitat annexa a l’estació de rodalies però resta inacabada i no presta servei. El nou intercanviador haurà de facilitar la connexió entre l’actual estació de Rodalies, per on circulen les línies R2, R2 Sud, R2 Nord i R15; la d’alta velocitat, que encara no ha entrat en servei, l’estació de l’L9 del metro, ja en funcionament, i les parades d’autobús existents corresponents a línies de transport interurbà. Comptarà també amb un aparcament en superfície d’unes 370 places. Així, el projecte preveurà una primera fase d’obres que inclourà aquestes actuacions amb un pressupost estimat de 15 MEUR.

En una segona fase, el projecte compatibilitzarà les previsions urbanístiques d’aquest sector del municipi del Prat de Llobregat, que plantegen nous desenvolupaments a una cota superior a l’actual. En concret, el projecte definirà la reubicació de l’estació d’autobusos a aquesta nova cota sobre una nova llosa que cobrirà l’aparcament. El cost total de l’estació intermodal, incloent aquesta segona fase, serà d’uns 40 MEUR.

El disseny de l’estació, doncs, farà viables ambdues fases de desenvolupa-ment amb la mínima afectació a les instal·lacions i als serveis actuals. L’eficiència energètica i la facilitat per ampliar les instal·lacions són altres elements que es prenen en consideració.