Comença la transformació del carrer Gran de Sant Andreu en un vial pacificat

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Nota de premsa

La reurbanització d’aquest vial en el tram entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras, d’uns 850 metres, el convertirà en una via de gran qualitat urbana amb preferència per al vianant i més accessibilitat.
Les obres tindran una durada d’un any i un pressupost de 4,9M, i dotaran el carrer de plataforma única i nou mobiliari urbà i serveis.
S’ha endegat una campanya d’informació i comunicació als veïns i veïnes i als comerciants, per facilitar la informació i donar resposta a les seves inquietuds.

Comença la transformació del carrer Gran de Sant Andreu en un vial pacificat. Aquest dijous, l’Ajuntament ha iniciat la reurbanització de la via en el tram comprès entre la rambla de Fabra i Puig/Onze de Setembre i el carrer de Joan Torras, al districte de Sant Andreu, amb l’objectiu d’augmentar l’espai per al vianant, millorar la qualitat urbana i afavorir el comerç de proximitat. Per aconseguir-ho, es dotarà el carrer de plataforma única per tal que els veïns i veïnes disposin d’un nou eix de passeig amb zones d’estada al barri i la circulació de vehicles pacificada.

El projecte neix d’un ampli procés participatiu previ a encarregar el projecte i dona resposta a les necessitats de rehabilitar el carrer i impulsar la recuperació d’espai per vianants en el principal eix comercial del districte de Sant Andreu.

Les obres estan pressupostades en 4.941.855,74 euros, i està previst que acabin al cap d’un any. En concret, l’actuació es desenvoluparà sobre un tram de 850 metres de longitud i una superfície total de 15.226 metres quadrats.

El canvi principal que experimentarà Gran de Sant Andreu és el seu pas a plataforma única, de manera que la prioritat serà per a vianants i bicicletes, i desapareixerà la calçada segregada actual i l’espai exclusiu per a vehicles.

La secció tipus de plataforma única comptarà amb una franja central d’un mínim de 3,5 metres d’amplada, pensada per a la circulació a velocitat reduïda, el pas de vehicles de serveis i les bicicletes. En funció de la disponibilitat d’espai que l’arbrat existent permeti en cada tram, aquesta franja serà més ampla, i es generaran uns espais d’entre 1,9 i 2 metres on es disposaran els contenidors de neteja, zones de càrrega i descàrrega, places d’aparcament i parterres. A cada banda, els espais que conformaran les voreres estaran delimitats per les façanes i una doble alineació de lledoners.

A més, es renovaran i actualitzaran els elements de la urbanització del carrer com ara la pavimentació, el mobiliari urbà i les xarxes de serveis de telecomunicacions i drenatge. Pel que fa al verd, l’arbrat existent és i continuarà sent un dels trets fonamentals del carrer. Per tant, el projecte contempla la conservació dels exemplars existents, i es reforçarà la vegetació amb arbustos i nous parterres.

Per últim, el projecte també inclou l’arranjament d’un tram del carrer de Malats, l’espai públic existent a la cruïlla entre els carrers de Rubén Darío i Riera de Sant Andreu, així com una petita superfície de tots els carrers transversals integrant el disseny de la proposta dins l’entorn urbanitzat. A més, es renovarà l’àrea infantil de la plaça de la Pomera.

Execució de les obres
Les obres està previst que s’executin en dues fases.
La primera va de la rambla Fabra i Puig i fins al carrer de Sant Adrià/Rubén Darío, i està previst que finalitzi al novembre del 2018.
La segona fase, que anirà des del carrer Sant Adrià/Rubén Darío fins al carrer de Joan Torras, està previst que comenci al novembre i acabi al maig del 2019.

Els treballs inicials que es duran a terme són l’execució de la calçada i la renovació dels claveguerons. Es prendran totes les mesures necessàries per minimitzar l’impacte de les obres al veïnat i a l’activitat comercial de la zona. En aquest sentit, també es farà una aturada de les obres per la campanya de Nadal i en tot moment es garantiran els itineraris de vianants per la zona i s’habilitaran les zones de càrrega i descàrrega necessàries.
Durant tot el període d’obres, l’itinerari alternatiu per a la mobilitat de vehicles d’àmbit general passarà pel carrer de Palomar, passeig de Torres i Bages i Rambla Onze de Setembre. A nivell local, es recomana que el trànsit de vehicles pels carrers de l’entorn de Gran de Sant Andreu sigui únicament per al veïnat, per arribar als guals i les zones de càrrega i descàrrega i altres serveis.

Un projecte participat
La proposta recull les peticions i inquietuds manifestades pels veïns i veïnes durant la redacció de l’avantprojecte, que reflectien la voluntat de disposar d’una una via pacificada que connecti els carrers adjacents. A més, es van elaborar dos estudis de mobilitat de la zona que concloïen la necessitat d’aquesta pacificació.

També s’ha treballat amb entitats socials per garantir criteris d’accessibilitat universal en la proposta d’urbanització.

Concretament, han participat en les sessions de treball la plataforma “Carrers per tothom” participació amb l’aportació a les sessions de treball ECOM, ONCE i l’IMI.

Des del 2015, s’han fet sessions diverses de participació i un estudi en profunditat d’alternatives de disseny per al Carrer Gran. En aquestess sessions s’ha treballat de manera específica amb diferents col•lectius representants del veïnat de Sant Andreu. També es van fer dues sessions en el marc dels debats del PAD l’hivern de 2016.

Campanya d’informació al veïnat
Paral·lelament a l’inici del procés de les obres del carrer Gran de Sant Andreu s’ha endegat una campanya d’informació i comunicació amb la voluntat d’estar a costat de tots els veïns i veïnes, facilitant la informació i donant resposta a les seves inquietuds.

En aquest sentit s’ha habilitat un correu electrònic per atendre totes les demanades: infocarrergran@bcn.cat i també un horari presencial, per a totes aquelles persones que no puguin utilitzar el correu electrònic. L’oficina, situada a c/ Segadors, 2, 3era planta estarà oberta tots els dimecres de 16 a 18 h i els divendres de 12 a 14 h.