L’Ajuntament posa en marxa l’Operació Nadal per garantir la convivència, la mobilitat i la neteja

AJUNTAMENT DE BARCELONA.- Nota de premsa

2/12/2017.- Dispositiu especial durant el període nadalenc

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència a les zones comercials realitzant funcions de proximitat i de prevenció, i s’incrementaran els dispositius per garantir la seguretat viària

Amb motiu de les festes nadalenques, Barcelona entra en un període on es produeix un ús més intensiu de l’espai públic i una major concurrència de visitants a les àrees més comercials de la ciutat. Per aquest motiu, i per tal de garantir el normal desenvolupament de l’activitat quotidiana i que els ciutadans i les persones que ens visiten puguin gaudir del Nadal amb tranquil·litat, fins el 14 de gener l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la coordinació de la resta de serveis municipals, estableix l’Operació Nadal, un dispositiu especial per assegurar uns òptims nivells de seguretat, convivència, mobilitat i neteja a la capital catalana.

L’àmbit d’actuació comprendrà tots els districtes de la ciutat, però es farà una atenció especial a les zones de més afluència de ciutadans, a la zona del centre de la ciutat i als diferents eixos comercials de Barcelona. L’espai comprès entre Pg. Sant Joan – pg. Lluís Companys – pg. Pujades – pg. Picasso – av. Marquès de l’Argentera – pg. Isabel II – pg. Colom – pg. Josep Carner – av. Paral·lel – Ronda Sant Pau – Comte d’Urgell – Mallorca, serà objecte d’una especial atenció.

L’operatiu es complementarà amb altres dispositius específics la Nit de Cap d’any, la Cavalcada de Reis, la Fira de Reis de la Gran Via, etc.

El dia 6 i 8 seran els primers festius amb comerços oberts i per aquest motiu els agents ja intensificaran la seva actuació als eixos comercials de la ciutat amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i prevenir possibles activitats delictives a la via pública.

Prevenir els delictes
En el marc de l’Operació Nadal, i en previsió d’una major afluència de compradors a les diferents zones comercials de la ciutat, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència en aquests àmbits realitzant funcions de proximitat i de prevenció per garantir la seguretat i prioritzant la presència de patrulles uniformades a peu, en especial als eixos comercials de cada barri.

Aquest treball conjunt es complementarà un any més amb la presència de patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra que adaptaran el seu servei a les necessitats i a l’evolució de les activitats que es duguin a terme a cada espai. Les principals actuacions d’aquestes patrulles seran funcions de prevenció de la seguretat ciutadana i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius, així com al control de les infraccions que puguin pertorbar la convivència i el descans dels veïns. També s’encarregaran de les funcions de proximitat, auxili i assistència als ciutadans, i la vigilància general dels espais públics.

Durant aquest Nadal també s’intensificarà l’Operació Xarxa per tal de prevenir els fets delictius al metro de Barcelona.

S’actuarà de manera preferent en el control i la correcció d’aquelles conductes incíviques i d’altres comportaments que puguin alterar la normal utilització dels espais públics o que puguin comportar una alteració de la convivència.

Es mantindrà l’activitat de correcció de les infraccions relacionades amb degradació visual de l’entorn urbà. S’actuarà davant la realització de pintades i/o grafits, i contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a aquella que pugui incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques.

Vetllar pel descans dels veïns i la protecció dels menors
S’actuarà per controlar la contaminació acústica, tant pel que fa als sorolls procedents dels vehicles, com les generades pels clients dels locals de pública concurrència per garantir el descans dels veïns i veïnes.

Es vetllarà per evitar les molèsties de les concentracions derivades de les concentracions nocturnes en espais públics que puguin ocasionar molèsties o problemes de convivència.

La Guàrdia Urbana també realitzarà inspeccions a locals de pública concurrència incidint també en les infraccions relacionades amb els sorolls molestos, l’excés d’aforament i el consum de begudes alcohòliques per part de menors, tant a l’interior dels locals com a la via pública. Es vetllarà perquè es respectin els horaris de tancament d’aquests locals, en especial de les seves terrasses i vetlladors.

Paral·lelament, es controlarà el compliment de les ordenances actuant contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a les que puguin incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques.

Desplaçaments segurs i fluïdesa viària
S’incrementarà la presència de persones a les zones comercials i el nombre de desplaçaments en aquests espais, per aquest motiu la Guàrdia Urbana vetllarà per evitar congestions de trànsit establint mesures d’ordenació per mantenir la fluïdesa viària i facilitar la mobilitat tant dels vianants com dels vehicles.

En aquest sentit es prestarà una especial atenció al control de les infraccions que puguin afectar a la seguretat dels vianants, com no respectar la preferència en els passos de vianants, els senyals dels semàfors, o la circulació per les voreres. També s’actuarà contra els vehicles aparcats en doble filera o que afectin a la circulació del transport públic.

Des del passat dia 1 de desembre s’ha activat l’Operació Sortida per tal de facilitar la fluïdesa del trànsit durant durant les festivitats del 6 i 8 de desembre en coordinació amb el Servei Català de Trànsit.

Paral·lelament, el cos de policia barceloní reforçarà els controls preventius d’alcoholèmia i drogo-test per tal de reduir l’accidentalitat durant un període amb moltes celebracions, potenciant també la correcció d’infraccions en moviment. Es farà una especial atenció en aquells punts més sensibles en relació a l’accidentalitat, amb l’objectiu de reduir les víctimes d’accidents de trànsit.

La Nit de Cap d’Any hi haurà un dispositiu específic on es farà èmfasi en els serveis de vigilància del trànsit i prevenció d’accidents i en els controls preventius d’alcoholèmies i drogues.

Durant aquestes festes als panells informatius de trànsit de la ciutat s’inscriuran missatges recordant normes importants relacionades amb la seguretat i la fluïdesa de la circulació, així com les informacions i recomanacions adients en cada circumstància, en funció de la situació del trànsit.

Obres a la via pública
Durant tot el període de vigència de la Operació Nadal, no es donaran permisos per obres que afectin a la via pública, llevat de casos d’urgència o d’especial interès, que hauran de ser autoritzats pel cap de la Divisió de Coordinació i dels quals s’informarà a la SCC.

No es poden realitzar obres de serveis en la zona delimitada pels carrers:
Pg. Sant Joan – pg. Lluís Companys – pg. Pujades – pg. Picasso – av. Marquès de l’Argentera – pg. Isabel II (inclòs Pla de Palau, pas Sota Muralla i pl. Pau Vila) – pg. Colom – pg. Josep Carner – av. Paral·lel – Ronda Sant Pau – Còrsega i av. Diagonal.

Aquesta prohibició s’estén al casc antic, als entorns dels mercats municipals i vies més importants de la Ciutat, en especial a:
Sants, Gran de Sant Andreu, Gran de Gràcia, trav. de Gràcia (entre Via Augusta – pg. Sant Joan), av. Diagonal (entre pl. Francesc Macià i pl. Reina M. Cristina), Via Augusta (entre l’av. Diagonal i Balmes), entorn centre comercial Glòries, Via Júlia, pl. Eivissa, entorns pl. Virrei Amat, pg. Fabra i Puig, rambla de Sant Andreu (entre Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal), Rogent, rambla del Poblenou i San Joan de Malta, Marià Aguiló, entorns zona Hipercor, av. Meridiana, entorns zona comercial La Maquinista, entorns centre comercial Diagonal – Mar, entorns zona comercial Can Dragó, av. Gaudi i entorns pl. Sagrada Família i pl. Gaudí, Major de Sarrià, entorns centre lúdic les “Arenes”.

No obstant això, durant aquest període, entre d’altres, es mantenen els treballs que s’estan realitzant a les obres d’ADIF a rbla. Prim i Santander, a la superilla dels entorns del Mercat de Sant Antoni, a la remodelació del Mercat de Sant Antoni i urbanització de Camèlies.

Transports públics preparats
A nivell de mobilitat i durant aquest període, l’Ajuntament de Barcelona recomana l’ús del transport públic per desplaçar-se per les zones més cèntriques de la ciutat.

L’oferta de bus i metro s’adaptarà a les característiques especials d’aquestes dates, en què disminueix la demanda de transport per motius laborals i d’estudis, però s’incrementen els viatges amb destí o origen a les zones comercials, així com les visites a familiars i les sortides de lleure.

Els autobusos comencen els reforços diumenge, dia 3, primer festiu comercial d’aquest mes de desembre a Barcelona.

Autobusos
S’aplicarà un reforç de les línies d’autobusos que transcorren pel centre de Barcelona i altres eixos comercials els dies 3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre, festius en què els comerços estan autoritzats a obrir les portes. També s’augmenta la capacitat de transport d’algunes línies, dotant-les de vehicles articulats.

Cal tenir en compte que el diumenge 24 de desembre, vigília de Nadal, els autobusos de TMB faran l’última sortida des de les parades d’origen a les 22.00 hores.

Metro
El metro serà un cop més l’opció més recomanable per eludir la congestió associada a les dates nadalenques. Els dies feiners es mantindrà una oferta semblant a l’habitual de l’hivern, cosa que proporciona capacitat de transport adequada tant en hora punta com en la resta de franges horàries.

El dimarts 5 i el dijous 7 de desembre, pel fet de ser vigílies de festiu, el servei es prestarà fins a les 2 de la matinada. El dia 6 de desembre, l’horari serà l’habitual d’un festiu, i el 8, divendres, el metro funcionarà fins a les 2 de la matinada.

D’altra banda, el 24 de desembre, la vigília de Nadal, el servei de metro finalitzarà, com és habitual en aquesta data, a les 23 hores. El dia de Nadal el metro funcionarà de 5 del matí a 2 de la matinada, i per Sant Esteve, dimarts 26, el metro circularà fins a les 12 de la nit.

Com és habitual, la nit de Cap d’Any, la que va del diumenge 31 de desembre al dilluns 1 de gener, el metro donarà servei de manera continuada.

Neteja
Durant aquest període de l’any es reforça els serveis de neteja viària dels carrers i places de la ciutat, la recollida comercial de paper/cartró als principals eixos comercials i la recollida domiciliària per donar cobertura a l’increment de l’activitat comercial i usos i, per tant, la generació de residus que es produeixen durant aquestes festes.

La neteja de carrers es reforça especialment amb equips de neteja viària, buidatge de papereres i recollida de contenidors per evitar desbordaments a tots els districtes de la ciutat, en especial a les zones més cèntriques i comercials de cada districte.