FGC licita obres de renovació de via als túnels de la línia Lleida-la Pobla

25/05/2017.- FGC suma als treballs del túnel 3 les obres de millora als túnels 6,10, 11 i 12 de la línia entre Vilanova de la Sal i Àger.
Es renovaran prop de 3.000 metres amb un termini d’execució de 7 mesos.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat la licitació de les obres de renovació de via dels túnels 3, 6, 10, 11 i 12 de la línia Lleida-la Pobla. En total es renovaran 1.022 metres del túnel 6 entres les estacions de Vilanova de la Sal i Santa Linya, 1.348 metres dels túnels 10, 11 i 12 entre Santa Linya i Àger, i 500 metres del túnel 3, conegut com a Coll de Porte, a La Noguera.

La renovació de la superestructura de via comprèn les actuacions següents:
· Aixecament de via existent i gestió de residus.
· Desguarnit de la via aixecada i excavació del balast actual. Regularització i compactació del fons d’excavació.
· Assentament de nova via formada per travesses de formigó monobloc i carril UIC 54 amb barra llarga soldada.
· Col·locació de nou balast, batonat, anivellat, alineat i perfilat.
· Rehabilitació de cunetes en aquells trams on sigui necessari.

Les obres es realitzaran durant el tall de via nocturn, sense afectar al servei de viatgers. Per poder realitzar totes aquestes operacions s’han construït 3 vies d’apartat a l’estació de Sant Llorenç de Montgai. Aquesta configuració de vies permet estacionar els trens de treballs amb tremuges, plataformes i batonadora. També s’inclou una zona d’aplecs, càrrega i descàrrega, situada al costat oposat de l’edifici de viatgers. La retirada de material vell es realitza per la boca nord, costat Vilanova de la Sal.

La data d’adjudicació està prevista per finals de juny i les obres de renovació tenen un termini d’execució de 7 mesos, amb un pressupost de licitació de 2.068.984€.

El túnel 3, el més llarg de la línia
Les obres de renovació al túnel 3 de la línia Lleida-La Pobla, conegut com a Coll de Porte, a La Noguera, van començar el mes de febrer passat. En total s’ha treballat en 3.000 metres entre els punts quilomètrics 38 i 41, concretament entre les estacions de Sant Llorenç de Montgai i Vilanova de la Sal.

Amb els treballs als túnels 6, 10, 11 i 12, FGC continua millorant la infraestructura de la línia. En el camp d’inversions, i tal com es va informar a la reunió de la Comissió de seguiment del servei de transport públic Lleida – la Pobla de Segur – Esterri d’Àneu celebrada el març passat, actualment s’estan executant obres per un valor de 5,3 milions d’euros en senyalització, superestructura de la via i sistemes de seguretat.

Cal afegir que en els pressupostos del 2017, s’han inclòs 5,9 milions d’euros addicionals per a sistemes i comunicació, infraestructures i edificis, via, sistemes de seguretat i equipaments de manteniment del material mòbil.