Territori i Sostenibilitat adjudica l’estudi informatiu i el projecte constructiu de la nova estació de tren Reus-Bellissens

TerritoriSostenibilitat27/09/2016
El projecte, amb una inversió estimada de 15 milions d’euros, preveu una estació situada a quatre quilòmetres de les existents a Reus i Vila-seca
Es preveu que rebi uns 3.000 viatgers al dia, de manera que es doblaria la demanda ferroviària al municipi

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció de l’estudi informatiu i el projecte constructiu de la nova estació de tren Reus-Bellissens (Baix Camp), que donarà cobertura a la zona sud del municipi. El projecte estarà enllestit el primer semestre de 2017. Un cop elaborats aquests documents, es faran arribar al Ministeri de Foment, responsable de l’execució de les obres. La inversió estimada per aquesta actuació és de 15 milions d’euros i el termini d’execució, d’uns 15 mesos.

Es preveu que la nova estació rebi uns 3.000 viatgers al dia de mitjana, de manera que, sumant-hi els passatgers de l’estació actual de Reus, es doblaria la demanda ferroviària al municipi. L’existència de dues estacions donarà un servei homogeni a tot el nucli urbà; la de Reus pot cobrir uns 62.000 habitants i, la nova, prop de 45.000.

La futura estació a l’àmbit de Bellissens ampliarà l’accés al transport públic a la zona sud de la ciutat, tant a la població que ara queda lluny de l’estació actual com als nous habitatges previstos. A més, se situa en una zona estratègica, d’equipaments i d’activitat econòmica, com la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Hospital de Sant Joan i el polígon logístic Tecnoparc.

Un equipament equidistant
L’actual estació de Reus està situada al nord del municipi, allunyada de les zones de creixement previstes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La nova instal·lació ferroviària s’ubica equidistant de les estacions actuals de Reus i Vila-seca, de les línies RT1 (Reus-Tarragona), R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona-Riba-roja d’Ebre).

El projecte que ara s’adjudica concretarà les característiques de la nova infraestructura, tot basant-se en l’estudi previ elaborat pel Departament fa un any. Les principals actuacions previstes són:
· Modificació de la rasant de les vies actuals per encaixar la nova estació en una longitud de 990 metres.
· Formació de dues andanes, una a cada costat de la via, amb marquesines.
· Construcció de l’edifici de l’estació i adequació en l’entorn.
· Execució d’un pas inferior entre les andanes.
· Encaminaments amb rampes adaptades a persones amb la mobilitat reduïda.
· Millora del pas inferior actual sota les vies del tren.