Etiqueta: 040T

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OOOO

Disposició de quatre eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors. El sufix T indica que es tracta de una locomotora-tènder.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Eight-coupled”. A Amèrica del Nord va ser molt utilitzada per a locomotores de maniobres, sent coneguda com “Eight Wheel Switcher”.

També es coneix com 0-8-0T en notació Whyte.