El “Mina Grott”

Aquest petit ferrocarril barceloní, a cavall entre atracció i servei públic de transport, travessava la serra de Collserola per comunicar Sarrià amb Les Planes.

Autor: Xavier Maraña “L’americà”

El ferrocarril “Mina-Grott” va ser posat en servei el 13 de juny de 1908 i transcorria per l’interior d’una galeria construïda per a conduir l’aigua del pantà de Vallvidrera fins a l’antic poble de Sarrià.

Juntament amb el ferrocarril va ser obert al públic un parc d’atraccions denominat “Lake Valley” i aviat es va notar la afluència de públic, la qual cosa va molestar a la direcció del Funicular de Vallvidrera, gestionat pel Ferrocarril de Sarrià.

No es va trigar en posar-li traves (el “Mina-Grott” va tenir un èxit enorme i en un mes arribà a transportar 32.000 persones) recorrent a la Guardia Civil, i el ferrocarril es va tancar entre el 22 de juliol i el 9 d’agost d’aquell any.

A partir d’aquesta data va estar obert al públic juntament amb el parc d’atraccions fins al 1916, any en que el Ferrocarril de Sarrià va arribar a Les Planes.

El principal problema amb que es trobava l’explotació del “Mina-Grott” i del parc “Lake Valley” era que no es podia demanar concessió ja que els terrenys van ser concedits a perpetuïtat i el petit ferrocarril no s’ajustava a la Llei de Ferrocarrils aleshores vigent, amb la qual cosa va ser considerat com una atracció més, per falta dels permisos necessaris.

Dades tècniques

Infraestructura:

Fundador: Carlos F. Montañés
Data inici: 13 de juny de 1908
Data tancament: 1916
Estacions: Drecera i Pantà
Longitud de via: 1400 m.

Material Motor:

Ample de via: 600 m.m.
Capacitat del cotxe: 36 persones
Longitud: 11,5 m.
Altura: 1,3 m.
Tracció: Elèctrica

Fotografies

Estació del pantà (1909)
Estació del Pantà (1909)

Boca del túnel costat pantà (abril 1998)
Boca del túnel costat pantà (abril 1998)

Estació de la Drecera (1908)
Estació de la Drecera (1908)

Estació del pantà (1908)
Estació del Pantà (1908)

Estació de la Drecera de Vallvidrera (abril 1998)
Estació de la Drecera de Vallvidrera (abril 1998)

Estació de la Drecera de Vallvidrera (1910)
Estació de la Drecera de Vallvidrera (1910)

Emplaçament de l'antiga estació del pantà i túnel (gener 1999)
Emplaçament de l’antiga estació del Pantà i túnel (gener 1999)