Etiqueta: Santander-Mediterráneo

El ferrocarril Santander-Mediterráneo (SM), també anomenat de vegades com la línia “Calatayud-Cidad Dosante”, va ser un projecte ferroviari espanyol de començaments de segle XX que mai es va arribar a completar. Segons les aspiracions de el projecte, es pretenia unir els ports marítims de Santander i València mitjançant una connexió ferroviària, i donar una ràpida sortida marítima a les mercaderies procedents de les províncies interiors per les quals estava previst que circulés el ferrocarril resultant.