Etiqueta: B

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OO

Disposició de dos eixos motors acoblats per una biela, ambdós subjectats al xassís de la locomotora, sense eixos lliures davant o darrera dels eixos motors.

La qualificació "B" està expressada en notació UIC.