Etiqueta: Alcantarilla a Lorca

El ferrocarril d’ “Alcantarilla a Lorca, amb una extensió de 55,246 km, va actuar de nexe d’unió de les línies que des del Llevant espanyol havien de penetrar a Andalusia Oriental, a través de les línies de Lorca a Almendricos i Basa, per Guadix i Moreda a Granada. D’altra banda enllaçava amb les línies de MZA que des d’Albacete acabaven a Múrcia i amb les línies provinents d’Alacant fins a Múrcia.