Etiqueta: Bo’Bo’

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OO OO

Disposició de dos bogies, cada bogie amb dos eixos motors separats entre ells (amb un motor per a cadascun), sense eixos lliures davant o darrera dels eixos motors.

La qualificació Bo'Bo' està expressada en notació UIC.