Etiqueta: AA

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OO

Disposició de dos eixos motors separats, sense eixos lliures davant o darrera dels eixos motors.

La qualificació "AA" està expressada en notació UIC.