Etiqueta: 030ST

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OOO

Disposició de tres eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors. El sufix ST indica que es tracta de una locomotora-tènder, amb els tancs d'aigua a sobre de la caldera (Saddle Tank).

També es coneix com 0-6-0ST en notació Whyte.