Etiqueta: 020ST

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OO

Disposició de dos eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors. El sufix ST indica que es tracta de una locomotora-tènder, amb els tancs d'aigua a sobre de la caldera (Saddle Tank).

A Espanya aquesta disposició es coneix com “Cuco”.

També es coneix com 0-4-0ST en notació Whyte.