Locomotores i tènders 040-2091/040-2127

Dades de cerca:

Procedència:Norte (2501-2537)
Fabricant:Creusot
Anys de fabricació:1864 i 1866
Potència:602 C.V.
Esforç tracció:7.425 Kgs.
Velocitat màxima:65 Km/h.
Rodatge:040
Diàmetre de rodes motrius:1.300 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:4.130 mm.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: La tracción vapor en RENFE (XVII R): Las primeras 040 de Norte (Norte 2501 a 2537/RENFE 2091 a 040-2127)

Dades de Preservació:

Una locomotora d’aquesta sèrie ha estat preservada:

040-2091Norte 2501 'El Cinca') Museo del ferrocarril de Delicias (Madrid)
Les dades de Preservació han estat extretes de la web Locomotoras de Vapor Preservadas en España"